NRK Meny
Normal

Hverdagskrim taper

Politiet innrømmer at de ikke gjør stort for å oppklare bilinnbrudd, sykkeltyverier og lommetyverier.

Anstein Gjengedal
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Andelen løste saker stuper i hovedstaden.

Samtidig har oppklaringsprosenten til politiet gått ned med nesten 40 prosent de siste fem årene. Det viser en undersøkelse Østlandssendingen har gjort.

Har du opplevd hverdagskriminalitet, som ikke blir oppklart?

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

- Bruker ikke ressurser uten spor

Det var 21 000 grove tyverier i fjor, nesten 11 000 personer ble frastjålet eiendeler på åpen gate.

Hverdagskriminaliteten har blitt taperen i hovedstaden. Det innrømmer politimester Anstein Gjengedal.

- Vi kan ikke bruke ressurser på saker der det ikke er spor. Det gjelder den mindre alvorlige vinningskriminaliteten, for eksempel innbrudd i biler, sier Gjengedal.

Heller ikke hvis du blir frastjålet lommebok, sykkel eller andre verdisaker i Oslo, kan du forvente at politiet gjør stort.

- Kan ikke forvente at sakene løses

Lommetyv

Lommetyver i aksjon

Foto: Politiet

- Der hvor det ikke er spor, kan man ikke forvente at vi skal løse sakene. Vi ser at vi, som andre storbyer, er rammet av organiserte utenlandske gjenger. De er her en kort tid, begår mye kriminalitet og reiser igjen, sier Gjengedal.

En undersøkelse Østlandssendingen har gjort viser at oppklaringsprosenten har gått ned med 12 prosentpoeng de siste fem årene. Oppklaringsprosenten i 2003 var på 32,5 mot 20,8 prosent i 2007.

kriminalitetsstatistikk 2003 - 2007

2003

2004

2005

2006

2007

Oppklaringsprosent

32,5%

23,7%

24,1%

21,9%

20,8%

Saksbehandlingstid

107dg

129dg

108dg

92dg

115dg

Anmeldelser antall

92.724

86.221

80.136

80.937

83.182

Grovt tyveri endr %

-3,6

-16,7

-2,3

+19,3

Personran endr %

+18,5

-17,5

-3,8

+7,1

Narko lovb endr %

-14,7

+2,5

-5,4

Vold anm. endr %

2498 ant.

+3,4

-3,7

+1,1

-2,0

Voldtekt

107

123

122

124

148

Restanser

1337

705

581

868

1000

- Prosjekter prioriteres

Leder av Oslo Politiforening Sigve Bolstad

Sigve Bolstad

Foto: NRK

Mange prestisjeprosjekter, som prosjektene rettet mot gjengene i Oslo, unge i rusmiljøet og gjengangere, tar mye ressurser.

Nå er leder av Oslo Politiforeningen, Sigve Bolstad, lei av at hverdagskriminaliteten nedprioriteres.

- Vi ser at fokuset på prosjekter har gått ut over hverdagskriminaliteten. Det er en utvikling vi ikke støtter, sier Bolstad.

- Stramt budsjett

I fjor måtte politiet spare penger, også i år er budsjettet svært stramt.

Dette til tross for at Oslo-politiet får 18 prosent mer penger i år enn for fem år siden.

- Hvis vi ser på lønns- og prisstigningen er den økningnen mer enn spist opp av økte faste utgifter. Realiteten er at vi har mindre til drift nå enn tidligere. I tillegg har vi et etterslep på investeringer, som er bekymringsfullt, sier politimester Anstein Gjengedal.