Hver fjerde omsorgsplass skal være ideell

Ideelle aktører skal ha forrang foran kommersielle selskaper i Oslo. Juridisk problematisk, mener NHO Service, Høyre og Frp.

Glede på Enga

GLEDE PÅ VÅLERENGA: Kirkens Bymisjons rusinstitusjon Enga er en type omsorgstilbud disse fire applauderer. Fra venstre generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon, byråd Inga Marte Thorkildsen (SV), Erik Lunde (KrF) og direktør Inger Helene Venås i Virke Ideell.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi er har vært opptatt av å løfte de ideelle, sier KrFs gruppeleder Erik Lunde.

Han fikk byrådspartiene og Rødt med seg på at 25 prosent av plassene i helse- og omsorgssektoren i Oslo kommune skal være drevet av ideelle.

Så langt det er mulig får ideelle aktører forrang foran kommersielle når kontrakter med private går ut og nye skal inngås.

Vi møter Lunde på Kirkens Bymisjons rusinstitusjon Enga på Vålerenga. Det er innen rusfeltet innslaget av ideelle er størst, ifølge 2015-tall fra byrådet:

  • I rusomsorgen har ideelle aktører 193 av 758 plasser, dvs. 25,5 % av plassene.
  • Innen barnevernet står ideelle leverandører for 32 av totalt 162 institusjonsplasser, eller 20 %.
  • Av sykehjemsplassene som Sykehjemsetaten disponerer over, står ideelle aktører for 845 av totalt 4 703 plasser, noe som utgjør 18 %.

– Vi er glad bystyret slår fast at de ideelle aktørene har en egenverdi, har vært viktige for å utvikle vårt velferdssamfunn og at vi trenger dem med videre for å levere gode tjenester til Oslo innbyggere.

Har de ideelle vært under press?

– Det tror jeg ikke det er noen tvil om, både på grunn av byråkratisering og kommersialisering. Det er mye god vilje overfor de ideelle, men hvis vi ikke tar noen tydelige valg, frykter jeg andelen vil synke over tid. Det er stikk i strid med det KrF ønsker, sier Erik Lunde.

Inne på Enga

FORNØYD BEBOER: Frank Haldorsen kan fortelle Erik Lunde og Inga Marte Thorkildsen at han føler seg trygg på Enga, der han har bodd i tolv år.

Foto: Olav Juven / NRK

– Ikke for mye kommers

– Dette gir den beste sikkerheten for at vi skal kunne drive velferd uten at det blir for mye kommers, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV).

– De har egenverdi, skaper mangfold og er ofte gode på å mobilisere frivillige. Vi skal bruke vedtaket for hva det er verdt og utnytte handlingsrommet så langt vi kan.

Brudd på EU-regler?

Og der er vi ved stridens kjerne. Under bystyrebehandlingen påpekte Høyre og Fremskrittspartiet at et prosentmål er lite fleksibelt og juridisk problematisk. Det er også uklart om kommunen kan lyse ut anbud kun for ideelle, ifølge partiene.

Oslo kommune vant riktignok nylig en sak ved Oslo byfogdembete der kommunen var saksøkt av ni private selskaper for å utestenge kommersielle barnevernsaktører. NHO Service vil bringe den saken inn til EFTAs overvåkingsorgan ESA for brudd på EUs konkurranseregler.

NHO Service - Dag EkEberg

KRITISK: Konkurransen må skje basert på kvalitet, ikke organisasjonsform, sier Dag Ekeberg i NHO Service.

Foto: Jon Skille Amundsen

Direktør for næringspolitikk i NHO Service, Dag Ekeberg, er kritisk også til bystyrevedtaket.

– Man ekskluderer dokumentert gode leverandører av tjenester til kommunen fra å delta i konkurranser.

– Konkurransen må foregå til beste for brukerne, til beste for barna og de eldre i Oslo. Da må konkurransen skje på like vilkår der kvaliteten er det viktigste, ikke organisasjonsformen til de som leverer, sier Ekeberg.

– Veldig anerkjennelse

Tilbake på Enga er Kirkens Bymisjon klare til økt innsats.

– Vi opplever dette som en veldig anerkjennelse av ideelles kvalitet. Vi har en klar strategi om å vokse på områdene der vi allerede leverer gode tjenester, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal.