Hun blir mobbeombud i Oslo

Assisterende rektor ved Holmlia skole Kjerstin Owren, blir Oslos første mobbeombud. Hun var én av 116 søkere til jobben.

Kjerstin Owren

NYTT MOBBEOMBUD: Kjerstin Owren skal være ombud både for skole og barnehage. Oslo er det første fylket i landet som har mobbeombud for barnehagebarn.

Foto: Victoria Wilden / NRK

I fjor begynte kommunen jakten på hovedstadens første mobbombud. Til sammen kom det inn 116 søknader.

I dag ble det klart at Kjerstin Owren får jobben i Oslo. Hun er assisterende rektor ved Holmlia skole, og er utdannet lærer.

– Jeg håper grunnen til at jeg fikk jobben er fordi jeg er flink til å kommunisere, spesielt med barn og unge. Og at jeg har en bakgrunn som er ganske tverrfaglig, med en kompetanse i både rådgiving og spesialpedagogikk, sier hun.

Skal være en uavhengig tredjepart

– Hva er det første du skal gjøre?

– Jeg skal ta kontakt med Elevorganisasjonen og Barn og ungdomsrådet, og høre hvilke forventninger de har. Jeg er her for barna og elevene, så det er viktig at det er budskapet jeg fremmer når jeg begynner i stillingen.

Owren starter den nye jobben i juni. Mobbeombudet skal være en uavhengig tredjeperson som foreldre og barn kan ta kontakt med i vanskelige mobbesaker.

Men mobbeombudet i Oslo må ikke forveksles med barneombud, som jobber for barn i hele landet.

– Jeg må være synlig, tenker jeg. Det må være lett for barn og unge å vite hvordan de skal komme i kontakt med mobbeombudet, og hva slags saker jeg kan veilede dem i. Barneombudet har et bredere mandat. Jeg jobber først og fremst for godt psykososialt miljø.

Prøvd ut

Buskerud har hatt mobbeombud siden 2013. Som landets første mobbeombud opplever Bodil Jenssen Houg at det er stort behov for henne.

– Det jeg ser etter å ha jobbet med dette i halvannet år, er at man trenger en uavhengig person man kan snakke med, sa hun til NRK for tre år siden.

I 2014 ble det innført en prøveordning med mobbeombud i fire fylkeskommuner. Buskerud var allerede i gang, men fikk bevilget penger til drift i to år sammen med Østfold, Nordland og Hordaland.

Telemarkforskning har konkludert med at prøveordningen førte til økning i innsatsen med mobbeforebygging. Forskerne konkluderte også med at mobbeombudet burde være uavhengig av skoleeieren.

– Vi fant ut at de fleste mobbeombud er organisert slik at det i hovedsak er videregående opplæring som blir ivaretatt. Men det var et ønske om at man starter det forebyggende arbeidet langt tidligere, allerede i barnehagealder. Og at det varer ut hele studieløpet, sier forsker Christine Hvitsand, som har stått bak evalueringen av prøveordningen.

Derfor mener hun det er positivt at Oslo velger å ha et mobbeombud både for skole og barnehage, noe Oslo er først i landet med å ha.

– De gode sosiale miljøene starter allerede i barnehagealder, og det er der man etabler gode miljøer som også kan føre til gode læringsmiljøer senere, sier hun.