Høyre: – Alle har råd til SFO, spørsmålet er om de tar seg råd.

Oslo Høyre ber Oslos befolkning se langt etter gratis SFO. De mener innvandrerforeldre med lav inntekt selv må ta ansvar for om de vil betale for at ungene deres skal bruke tilbudet.

Tøyen skole 3

Ifølge tall NRK har hentet inn koster en plass på den såkalte aktivitetsskolen (SFO) i Oslo rundt 3000 kroner.

Foto: Knut- Martin Løken / NRK

– Da man hadde Indre Oslo Øst-satsingen og gratis SFO på begynnelsen av 2000-tallet var det fullt belegg her. Det var før min tid, sier rektor Grete Heen på Tøyen skole.

Heen har ledet skolen i fire og et halvt år. I den perioden har knapt 20 barn benyttet SFO-ordningen på skolen i gjennomsnitt.

I fjor senket de satsene og doblet antallet, men fortsatt ligger deltakelsen for fjerdeklassinger på beskjedne 3 prosent av elevmassen.

Les også: «Det er ille at det skal ha så mye å si hvilken bydel man vokser opp i»

Ifølge tall NRK har hentet inn koster en plass på den såkalte aktivitetsskolen (SFO) i Oslo rundt 2 500 kroner. Ifølge Heen betaler folk med inntekt under 150 000 kroner i året mellom 500 og 600 kroner i måneder for tilbudet på hennes skole.

For mange er selv det for mye.

– Vi ser at de som tjener minst velger å ikke bruke tilbudet ettersom det de må betale utgjør en stor del av inntekten familien har å leve på. Jeg har ikke noe annet enn egen erfaring å lene meg på, men mitt inntrykk er at det å ikke delta på SFO går ut over språket, og at gapet mellom de som går på SFO og de som ikke gjør det forsterkes ytterligere, sier Heen.

Frognermannen og bystyrerepresentanten for Høyre, Øystein Sundelin, mener andre mekanismer enn dårlig råd er avgjørende for at så få bruker SFO på blant annet Tøyen skole.

Han mener regningen til SFO er noe alle småbarnsforeldre i hovedstaden har råd til å betale.

Hvis de selv vil.

Enorme forskjeller fra øst til vest

NRK har gått gjennom hvor stor andel barn som bruker SFO i første og fjerde klasse. Gjennomgangen viser enorme forskjeller på deltakelse fra bydel til bydel. Den indikerer også en sammenheng mellom deltakelse på SFO og andel minoritetsspråklige elever.

Tøyen skole har desidert lavest deltakelse i fjerde klasse av alle skolene i Oslo.

Ifølge tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) bruker bare 3 prosent av skolens fjerdeklassinger tilbudet. Samtidig viser tall fra Utdanningsdirektoratet at andelen minoritetsspråklige elever på skolen er på 94 prosent.

Det mønsteret gjentar seg.

SFO bunn ti

Skole

Bydel 

 Elever i SFO i 4. klasse
(i prosent)

Minoritetsspråklige elever på skolen (i prosent) 

 Snittinntekt i bydelen (i kroner)

Andel med høyere utdanning i bydelen (i prosent) 

 Tøyen skole

 Gamle Oslo

 3,0

 94

 206 468

 40

 Tiurleiken skole

 Grorud

 8,0

 78

 204 463

 21

 Rommen skole

 Stovner

 10,7

 94

 217 980

 19

 Stig skole

 Stovner

 10,8

 85

 217 980

 19

 Nedre Bekkelaget skole

 Nordstrand

 11,1

 27

 292 899

 43

 Gran skole

 Alna

 11,4

 96

 215 198

 23

 Lindeberg skole

 Alna

 12,9

 83

 215 198

 23

 Seterbråten skole

 Søndre Nordstrand

 13,1

 70

 218 545

 28

 Stovner skole

 Stovner

 13,3

 58

 217 980

 19

 Bryn skole

 Østensjø

 14,3

 62

 250 764

 34

Blant de ti skolene med dårligst deltakelse i årstrinnet har syv skoler mer enn 70 prosent minoritetsspråklige elever.

Bare på syv av de 30 skolene på bunnen av listen er andelen minoritetsspråklige elever under 60 prosent.

Det handler om hvordan familiene selv ønsker å prioritere. Det legger ikke jeg meg opp i.

Øystein Sundelin / Øystein Sundelin i Oslo Høyre

Og motsatt på listen over skoler med best deltakelse.

SFO topp ti

Skole

Bydel

Elever i SFO i 4. klasse
(i prosent)

Minoritetsspråklige elever på skolen (i prosent)

Snittinntekt i bydelen (i kroner)

Andel med høyere utdanning i bydelen (i prosent)

Ullevål skole

Nordre Aker

97,4

9

309 714

55

Lilleaker skole

Ullern

96,2

15

374 879

57

Uranienborg skole

Frogner

94,9

37

341 450

51

Lysejordet skole

Ullern

92,1

12

374 879

57

Tåsen skole

Nordre Aker

86,7

7

309 714

55

Marienlyst skole

St. Hanshaugen

84,8

22

230 825

53

Årvoll skole

Bjerke

83,9

41

211 457

31

Ila skole

St. Hanshaugen

81,4

38

230 825

53

Kastellet skole

Nordstrand

81,0

13

292 899

43

Oppsal skole

Østensjø

79,3

16

250 764

34

På topp-ti-listen over skoler med høy deltakelse på SFO i fjerde klassetrinn er det bare tre skoler som har en innvandrerandel på over 22 prosent. Deltakelsen på SFO ligger fra 97,4 til 79,3 prosent.

Til sammenligning er deltakelsen i andre enden av skalaen på mellom 3 og 14,3 prosent.

– Uakseptabelt

Marianne Borgen

Marianne Borgen, SV.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Marianne Borgen i Oslo SV, som bor på Østensjø, er langt fra fornøyd med tallene. Hun mener situasjonen er helt uholdbar.

– Det er ikke akseptabelt med så store forskjeller i deltakelse på SFO i Oslo. Det viser at de som styrer byen vår ikke tar alvoret i fattigdomsproblemene i hovedstaden på alvor, sier Borgen.

Hun sier Oslo prosentvis har dobbelt så mange fattige barn som ellers i landet, og at prisen på SFO frarøver barna å være med på leken.

– Fattigdom går i arv, og vi har laget et system som bare forsterker forskjellene i byen. Det er helt uakseptabelt, sier Borgen.

Oslokart viser store levekårsforskjeller

Gjennomgangen underbygger også funnene i NRKs store levekårskart med mer enn 50 forskjellige statistikker som viser de gjennomgående og strukturelle forskjellene mellom øst- og vestkanten i Oslo.

Les også: Se det unike kartet: Her er problemene Oslo ikke klarer å løse
Les også: Den ene skal bli 73 år – den andre 81
Les også: – Det er bare en myte at Groruddalen er dårlig

Kartet viser også enorme forskjeller i inntekt, utdanningsgrad, sykefravær og forventet levealder.

(Saken fortsetter under kartet)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Alle har råd hvis de prioriterer SFO

Øystein Sundelin i Oslo Høyre

Øystein Sundelin i Oslo Høyre

Foto: Petter Sommer / NRK

Statistikk og opposisjonskrav til tross, Sundelin holder på sitt når ansvaret for skjevhetene skal fordeles. Han peker på foreldrene.

Les også: Tar ansvaret for den delte byen

– Har alle som vil sende barna sine på aktivitetsskolen råd til å gjøre det?

– Ja, så er spørsmålet om man tar seg råd. Aktivitetsskolen er såpass rimelig i Oslo i dag at det er mulig å sende barna sine dit.

– Hvorfor tror du mange velger å ikke gjøre det?

– Det handler om hvordan familiene selv ønsker å prioritere. Det legger ikke jeg meg opp i.

– Hva sier tallene over deltakelse i SFO om ulikhetene i Oslo?

– Jeg tror det sier mye om hvordan ulike familier organiserer seg og hvordan ulike miljøer organiserer seg. Også utgjør selvfølgelig ikke denne kostnaden så mye for folk som har veldig høy inntekt som det gjør for andre som må prioritere hardere, men når det er sagt så tror jeg vi lever best gjennom skolen og frivillig sektor utenfor skolen.