NRK Meny
Normal

Frykter gratis SFO vil skade integreringen

Høyre frykter at gratis Aktivitetsskole (AKS) for førsteklassinger i Oslo øst kan skvise ut andre-, tredje- og fjerdeklassinger.

Bryn skole

AKS-TAK: Et tak på antall halvdagsplasser i Aktivitetsskolen ved Bryn skole skaper politisk bekymring for integreringen.

Foto: Oslo kommune

Nicolai Øyen Langfeldt

UHELDIG: Det er uheldig for integreringen å øke terskelen til AKS for andre, tredje og fjerde, mener Nicolai Øyen Langfeldt.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Aktivitetsskolen er en ekstremt viktig sosial arena i byen vår. Det er en arena som kan være avgjørende for integreringsprosessen til de som kommer til landet vårt og byen vår, sa Nicolai Øyen Langfeldt (H) i bystyrets spørretime i går.

– Det er uheldig for integreringen og for valgfriheten at terskelen for AKS øker for andre-, tredje- og fjerdeklassinger, poengterte han.

Aktivitetsskolen heter Skolefritidsordningen (SFO) ellers i landet.

Begrenser halvdagsplasser

Bakgrunnen er et brev Bryn skole har sendt foreldrene. Her står det at skolen har innført et tak på 20% på hvor mange av AKS-plassene som kan være halvdagsplasser.

Bryn er en av 35 skoler i fire østkantbydeler der alle førsteklassinger har krav på gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen fra høsten av.

Hvis halvdagsplasskvoten blir fylt opp, må eldre elever som ikke har halvdagsplass i dag, stå på venteliste, ifølge brevet.

Vi må se hvor mange 1. trinns elever som ønsker halvdagsplass før vi vet hvor mange plasser vi kan fordele på de resterende trinnene (2-4. trinn).

Informasjonsskriv fra Bryn skole

– Det svekker familienes valgfrihet, konstaterte Nicolai Øyen Langfeldt i spørretimen.

– De vil i realiteten bli tvunget til å kjøpe en heldagsplass selv om de kanskje ønsker en halv.

– Konsekvensen er at barn i andre-, tredje- og fjerdeklasse kan risikere å bli tatt ut av AKS fordi foreldrene ikke har råd til en heldagsplass, men kunne foretrekke en halvdagsplass, sa Langfeldt.

Prisforskjellen mellom heldagsplass og halvdagsplass er 923 kroner i måneden (full pris).

Uheldig for integreringen

De borgerlige partiene har tidligere kritisert byrådets opplegg med gratis Aktivitetsskole i østkantbydelene. Kritikken har gått på at østkantfamilier med god råd vil slippe å betale, mens fattige familier i "feil bydel" faller utenfor ordningen.

Nå mener altså Høyre også at det som er tenkt som et integreringstiltak kan ha motsatt virkning.

Overrasket skolebyråd

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap)

VIL HA FORKLARING: Tone Tellevik Dahl vil vite hvor utbredt det er med tak på antall halvdagsplasser i AKS.

Foto: Rushda Syed / NRK

Utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) ble overrasket over opplysningene og deler langt på vei bekymringen.

– Jeg mener at de ikke har anledning til det, og det er også en helt ny problemstilling for oss. Jeg har aldri hørt om at noen skoler har satt et tak på hel- eller halvdagsplasser, sier Tellevik Dahl.

– Aktivitetsskolen er et tilbud for alle og skal ikke ha noen antallsbegrensninger som sådan ettersom foreldrebetalingen skal dekke alle kostnader.

Skolebyråden har allerede bedt om en redegjørelse fra Utdanningsetaten. Her spør hun også om dette er en praksis på andre skoler.

Full anledning

NRK har torsdag vært i kontakt både med Bryn skole og Utdanningsetaten. Begge presiserer at skolen har sitt på det tørre og viser til Oslo kommunes vedtekter fra 2008 for det som dengang het Skolefritidsordningen (SFO).

Ut fra tilgjengelige arealer, fysiske og ressursmessige forhold kan driftsstyret fastsette et maksimalt antall plasser fordelt på heldags- og halvdagsplasser på den enkelte SFO.

Oslo kommunes SFO-vedtekter

Etter det NRK erfarer er det flere Oslo-skoler som har tak på antall halvdagsplasser. Pr. i dag står én elev på venteliste på Bryn skole.