Høyesterett avviser anke

Oslo katolske bispedømme må dermed tilbakebetale omtrent 100 millioner kroner til staten. Bispedømmet ble dømt i lagmannsretten for medlemsjuks. Ankeutvalget var enstemmig i at saken ikke skulle fremmes for Høyesterett, skriver Vårt Land.