Horestrøk kan bli boligstrøk

Høyre vil bygge boliger for 10 000 mennesker i Kvadraturen i Oslo sentrum.

Myntgata 2

ØNSKER BOLIGER: Høyre hadde gjerne sett at dette bygget i Myntgata 2, som skal nå selges, hadde blitt kjøpt opp av en boligutbygger.

Foto: Anniken Mihle / NRK

Et av hovedstadens mest sentrale områder er Kvadraturen, som ligger mellom Karl Johans gate, børsen og Akershus festning.

De siste 35 årene har man flere ganger snakket om å bygge boliger i Kvadraturen. Området har lenge blitt forbundet med prostitusjon, narkotika og kriminalitet.

Over 25 000 mennesker har i dag området som sin arbeidsplass, men bare omkring 1 000 mennesker bor her.

– Vi mener dette er et fantastisk område å bo i. Vi trenger å skape mer folkeliv og bringe flere mennesker inn i dette flotte området av Oslo sentrum, sier Pia Farstad von Hall (H).

Høyre mener at så mange som 10 000 mennesker kan få plass til bo i området, som ifølge byantikvaren er like stort som Frognerparken.

Flere bygninger er vernet

I disse dager skal Forsvarsbygg selge Myntgata 2, en bygning som er en del av Akershus festning. Byrådet har vurdert å gjøre det om til en videregående skole, men Farstad håper en boligutvikler istedenfor vil kjøpe det.

Pia Farstad von Hall

Pia Farstad von Hall (H) mener Kvadraturen kan bli et godt sted å bo.

Foto: privat

– Det er viktig å kartlegge dette området på en god måte, slik at det blir forutsigbare rammebetingelser for de som vil bygge her, sier Farstad von Hall.

For å få plass til 10 000 mennesker mener Høyre at man både kan bygge mellom eksisterende bygninger, gjøre om næringsbygg til boliger eller bygge på boligblokker.

Men Kvadraturen er ifølge byantikvaren 700 år med bygningshistorie, og det er flere av byggene som er vernet.

Det har også gjort at boligutbyggere har møtt motstand når de har ønsket å utvikle området, mener Farstad.

– Det handler om at det er et historisk området, men derfor er det viktig å gjennomføre en områderegulering.

– Å skape flere boliger i Kvadraturen er noe som har vært snakket om i minst 35 år, og i store deler av den perioden har Høyre sittet med makten. Hvorfor har det ikke skjedd noe før?

– Vi har gjennomført planer. Sist nå i kommuneplanen i fjor, der vi fikk opphevet en del gamle reguleringsbestemmelser. Dessverre tar det tid, men vi håper vårt forslag skal sette fart på boligbyggingen i Kvadraturen, sier Farstad von Hall.

Byråden er positiv

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG) vil også gjerne ha mer liv i Kvadraturen.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG) er positiv til forslaget og tror det etter mange år kan være mulig å få til boligutbygging i området.

– Jeg er usikker på om områderegulering er riktig virkemiddel. Men jeg tror det nå er et momentum som gjør at vi kan få til den boligutviklingen jeg tror de fleste partier ønsker, sier hun.

– Hvordan vil du at Kvadraturen skal se ut om noen år?

– Det skal nok se ut mye som det gjør i dag, for det er mye verneverdig bebyggelse her. Men vi vil få til mer byliv, tilrettelegge for barn med lekeplasser og grønt arealer, det at det ikke oppleves som skummel her på kvelden, og flere boliger, sier Marcussen.