NRK Meny
Normal

Ferskinger skal jobbe på nødsentralen

Ferske politifolk skal ta imot nødsamtaler i Oslo. Politiet senker kravene til erfaring for å få ansatt nok folk når operasjonssentralen utvides.

Operasjonssentralen

SENKER KRAVET: Før måtte det fem års erfaring til før man kunne slippe til her på operasjonssentralen. Nå senker oslopolitiet kravet til ett år for å få ansatt nok folk.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Politiets operasjonssentral på Grønland i Oslo er en av landets største og får rundt 50.000 samtaler i måneden. Det er her de tar imot nødsamtaler og vurderer hvem som skal få øyeblikkelig hjelp. Inntil nå har kravet til dem som jobber der vært minst fem års erfaring i politiet.

Per Erik Ommundsen

KAN VÆRE PROBLEMATISK: Tillitsvalgt i Oslopolitiet, Per Erik Ommundsen, mener jobben på operasjonssentralen krever erfarne politifolk.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Det er mange kontrollspørsmål som må stilles og da er det viktig å ha erfaring. De har en hektisk arbeidshverdag og avgjørelser må tas i løpet av kort tid, sier sekretær i Oslo Politiforening, Per Erik Ommundsen.

Kritikk i rapport

22. juli rapporten kastet lys over flere områder hvor Oslo-politiet sviktet. Blant annet var den interne kommunikasjonen for dårlig.

Derfor ble det bestemt å styrke operasjonssentralen med flere ansatte og en bedre IKT-løsning. På den måten skal de håndtere akutte hendelser bedre.

Men fordi det er for få søkere til stillingene går politiet bort fra kravet om fem års erfaring. I stedet holder det nå å ha jobbet ett år i politiet.

Operasjonssentralen har som mål å ansette 20 personer. Hittil har de ansatt 13 personer, sier sjefen for operasjonssentralen Martin Strand.

– Rigide krav

Ledelsen mener det var på høy tid å endre de gamle reglene.

– Samfunnet utvikler seg og det er andre studenter som kommer ut fra politihøgskolen. I dag har de en helt annen kompetanse enn tidligere. Derfor har vi gått bort fra de rigide kravene, sier stabssjef Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt.

Johan Fredriksen

GOD BLANDING: Stabssjef Johan Fredriksen i Oslopolitiet mener en god miks av unge og erfarne politifolk vil styrke Operasjonssentralen på sikt.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Ifølge Fredriksen vil det ikke bli problematisk å lære opp de nyansatte. Han mener en blanding av eldre og yngre tjenestemenn vil bidra til å styrke Operasjonssentralen.

– Vi har et lag som har mye erfaring allerede og som kan lære opp de som kommer inn nå. Vi setter ingen til å utføre selvstendig arbeid som vi ikke er bekvem med.

– Uerfarne krever ressurser

Oslo Politiforening er positiv til at det blir flere folk på operasjonssentralen, men mener likevel at endringen kan være problematisk fordi det kreves erfaring for å gjøre en god jobb.

– Jeg kan ikke si at det er en god eller dårlig løsning at man har senket kravene til erfaring siden vi er midt i en omorganisering. Det jeg vet er at det er ressurskrevende å lære opp nye, uerfarne folk, men resultatet vil vi først se om en stund, sier Per Erik Ommundsen.

Det ligger nå et forslag hos Justisdepartementet om færre operasjonssentraler.