Her forsvinner p-plassene først

Til sommeren forsvinner de første parkeringsplassene i hovedstaden på vei mot et bilfritt sentrum. Her kan du se hvor du ikke lenger kan regne med å sette fra deg bilen.

Borggården ved Rådhuset

BORGGÅRDEN: Fridtjof Nansens plass og Roald Amundsens gate er med i første runde med fjerning av gateparkering i Oslo sentrum.

Foto: Olav Juven / NRK

Skal all gateparkering innenfor ring 1 virkelig forsvinne over natta allerede 1. juni i år? Og hva skal parkeringsplassene erstattes med?

– Vi fjerner en del i sommer. Ikke alle, men ganske mange, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Seks pilotprosjekter

– Målet er å utvide den aktive bylivssonen gradvis. For å sikre best mulig resultat gjennomfører vi prosjektet Bilfritt byliv steg for steg. Vi starter med seks piloter i noen sentrale gater hvor vi har identifisert et potensial for å videreutvikle bylivet, sier byrådslederen.

Raymond Johansen hos Oslo Handelsstands forening

GATE FOR GATE: Raymond Johansen og byrådet har hørt på handelsstandens appell om å innførte bilfritt byliv gate for gate. I dag redegjorde han for planene hos Oslo Handelsstands Forening.

Det var Dagsavisen som først omtalte gatene der byrådet ønsker å starte.

I løpet av sommeren 2017 vil de tre første pilotprosjektene settes i gang:

 • Deler av Øvre og Nedre Slottsgate
 • Øvre Slottsgate mellom Tollbugata og Rådhusgata vil bli gjort om til et gatetun. Dette er rett utenfor den nye «Sentralen» og vil åpne opp for å flytte aktivitet ut på gateplan.
 • Det skal etableres et stort sittemøbel i gata som kan brukes til lek og opphold, nye gatemøbler, nytt bysykkelstativ og arealer til utleie.
 • Fridtjof Nansens plass (Borggården), Roald Amundsens gate og Kjeld Stubs gate
 • Her planlegges det bedre tilrettelegging for utleie av gategrunn, blant annet til uteservering, og flere offentlige sitteplasser.
 • I tillegg er det planer om effektbelysning i passasjen mellom Fridtjof Nansens plass og Tordenskiolds gate.
 • UngInfo i Møllergata
 • Senteret informerer ungdom om hva som skjer i byen, bistår med jobbsøknader og boligjakt og er et møtepunkt for unge, internasjonale turister. Deler av aktiviteten vil kunne flyttes ut på gata.

I løpet av sensommeren og høsten ønsker byrådet å gå videre med:

 • Kongens gate nord
 • Kongens gate sør
 • Tordenskiolds gate og Rosenkrantz' gate
Kart over pilotene i Bilfritt sentrum

HER FORSVINNER P-PLASSENE: Her er Oslo kommunes eget kart over hvor gateparkeringen forsvinner i løpet av sommeren og høsten.

Foto: Bymiljøetaten

Flere gågater neste år

I første omgang er det parkeringsplassene som blir borte. Å stenge flere gater for biltrafikk er først aktuelt når gågatenettet skal utvides som trinn 2 i prosjekt Bilfritt byliv neste år.

I 2019 skal alt som er gjort evalueres før byrådet bestemmer seg for hvor de skal forby bilkjøring permanent.

– Uansett vil det bli unntak for varetransport, drosjer, kollektivtrafikk, personer med nedsatt funksjonsevne, flyttebiler, kjøring til byggeplasser, nødetater og mye mer.

– Det vil fremdeles også være mulig å kjøre til Oslo S og fergeterminalen på Vippetangen, sa Raymond Johansen.

– Ansvarlig

Christian Ringnes

FORNØYD: Christian Ringnes er enig i at gateparkering ikke har noe i Oslo sentrum å gjøre, men vil sikre tilgangen til parkeringshus.

Foto: Olav Juven / NRK

Tirsdag møtte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) opp til frokostmøte med de næringsdrivende i Oslo sentrum i løvens hule, Oslo Handelsstands Forenings ærverdige lokaler på Karl Johan.

Flere av dem som tok ordet på møtet, var tilfredse med at byrådet skal gå mer gradvis fram i arbeidet med å fjerne parkering og gjøre sentrum bilfritt. Blant dem var administrerende direktør i Eiendomsspar, Christian Ringnes.

– Jeg synes byrådslederen var veldig ansvarlig og adskillig mindre tabloid enn det vi har hørt hittil.

– Byer bygges for at mennesker skal bo der i hundrevis av år. Derfor tar byutvikling tid, og det tror jeg byrådslederen og hans mannskap har lagt seg på minnet, sa Ringnes.

Alle ikke like fornøyde

Men det var også kritiske røster, blant dem næringspolitisk direktør i Oslo Handelsstands Forening, Jon Anders Henriksen.

– Skal vi få til en god byutvikling, må de som driver handel og servering være med på laget. Jeg har så langt ikke sett dokumentasjon på at interessene til de næringsdrivende i gatene som er tatt hånd om. Det går på den praktiske hverdagen, kunders tilgang, vareflyt og vedlikehold, sier Henriksen.