NRK Meny
Normal

Her blir det en helt ny type mottak for flyktninger i Oslo

Det gamle hybelhuset på Ila skal nå bli et asylmottak der folk med oppholdstillatelse kan starte prosessen med å bli en del av samfunnet, allerede mens de venter på en permanent bolig i hovedstaden.

Gamle Ila hybelhus i Oslo

Ila hybelhuset, som ligger ved Alexander Kiellands plass, var tidligere et hospits for rusmisbrukere i Oslo.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Slik det ser ut nå så er det ordinære mottak vi har mest behov for, sier Eirik Eide, regiondirektør for region Øst i UDI.

Nå er håndteringen av asylstrømmen over i en ny fase. Færre kommer til landet, og nå er det ikke lenger akuttplasser det er behov for. I Oslo blir Ila hybelhus et asylmottak, men med en ny vri.

UDI og kommune vil teste et nytt grep, for å gi flyktninger som skal til hovedstaden en myk landing.

Vil bedre integreringen

Regiondirektør for region Øst i UDI, Eirik Eide

Eirik Eide, regiondirektør for region Øst i UDI.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Vi ønsker å se på muligheten for at mennesker som venter på bosetting i Oslo, og som oppholder seg på mottak andre steder i landet, kan bo på mottak som Ila i påvente av bosetting i hovedstaden. På denne måten kan integrering og kvalifiseringsløpet begynne enda tidligere for dem som allikevel skal bosettes i Oslo, forklarer Eide.

Målet er å gjøre integreringen bedre, men UDI har ikke kommet langt i planleggingen og har ikke avtalt driften med kommunen.

Positive til ideen

Trygve Nordby, fagsjef på asylbygg i Oslo kommune

Trygve Nordby, fagsjef på asylbygg i Oslo kommune.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Hovedstaden skal i 2016 bosette tusen personer som har fått opphold.

Trygve Nordby, som er fagsjef på asylbygg i kommunen, synes det er spennende å prøve noe helt nytt for å få fart på integreringen.

– Det er fantastisk hvis vi kan bidra til at menneskene som sitter på mottak i altfor lang tid kommer i gang med livene sine, sier han.

Han tror et slikt nytt mottak vil være til det bedre for mange.

– Kommunen ønsker å gå gjennom vårt arbeid med flyktninger for å se hvordan vi kan gjøre det bedre, sier Nordby.

Vil drive på egen hånd

Både UDI og kommunen understreker at planene for det nye mottaket er helt i startfasen. Det som er klart er at målgruppa for Ila-mottaket blir familier og enslige voksne. Ifølge UDI er det plass til mellom 100 og 150 personer i bygget.

Kommunen er ikke fremmed for å drive mottaket selv.

– Dette må vedtas politisk, men så langt er alle som har hørt om ideen positive til den, sier Nordby.