NRK Meny
Normal

Helse Sør-Øst taper på omfordeling

Helse Sør-Øst får ikke en krone fra omfordelingspotten på 600 millioner kroner som gis til helseforetakene.

Direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen.
Foto: Helse Øst / SCANPIX

Regjeringen understreker likevel at Helse Sørøst ikke vil miste bevilgninger, men at omfordelingen betyr at de andre helseregionene får langt mer enn før.

- Nå endrer vi inntektssystemet til helseregionene slik at skjevheter rettes opp. Neste år får Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord økte inntekter nær effekten av Magnussen-utvalgets forslag. Men fordi regjeringen ikke ønsker å kutte i Helse Sør-Øst-bevilgningene, vil vi foreslå at de tre andre helseregionene får en tilsvarende økning også i 2010, sier Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Slik skal pengene fordeles: (penger i millioner kroner)

Omfordeling av helsepenger

Region

Omfor-deling 2009

Lette omstilling

1,5 prosent aktivitetsvekst

Pensjoner (ekskl. private)

Sum 2009

Helse Sør-Øst

0

271

390

1954

2615

Helse Vest

243

94

136

680

1153

Helse Midt

224

72

104

519

919

Helse Nord

133

62

89

447

731

Sum

600

500

719

3600

5418

Jevnere fordeling

Det er satt av 6,5 nye milliarder kroner til helsesektoren, noe som skal gi økt pasientbehandling, jevnere fordeling og bedre drift ved sykehusene.

Men sykehusene i Norges desidert største helseregion kan se langt etter økningen.

Regjeringen gir i første omgang 600 millioner kroner til helsesektoren for å starte prosessen med å stanse forskjellsbehandlingen av helseregionene.

Økt aktivitet

En drøy milliard kroner blir dessuten satt inn for å skape økt aktivitet ved sykehusene neste år. På nasjonalt nivå legger de økte bevilgningene opp til en økning i pasientbehandlingen på 1,5 prosent fra i år.

I tillegg blir det gitt 300 millioner kroner til videreføring av den anslåtte aktivitetsveksten i inneværende år.

Basisbevilgningene til sykehusene økes med 500 millioner kroner.

- Glemmer forskning

Da Magnussen-utvalget la fram sitt forslag til ny fordeling av rammebevilgningene fra staten til helseregionene i januar, reagerte Bente Mikkelsen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, kraftig.

Hun mener at forskningsfinansieringen ikke er fullt nok ivaretatt i utvalgets modell.

- Hvis en tar hensyn til den store forskningsinnsatsen i helse Sør-Øst, vil omfordelingen bli marginal. Det framgår av utvalgets innstilling at denne underfinansieringen utgjør om lag 600 millioner kroner, sa hun i en pressemelding.

Fint vær gir lite penger

Magnussen-utvalget har også fått kritikk for å ha lagt inn en " klima- og breddegradsindeks ", som tilsier at sykehusene skal få mer penger hvis de ligger et sted med mye nedbør, kalde somre og varme vintre eller langt mot nord.

Klima og breddegrad påvirker folks helse, mener utvalget, selv om et mindretall påpeker at dette ikke er statistisk bevist.