NRK Meny
Normal

Hårfønerbrann anket til Høyesterett

Saken om 39-åringen som prøvde å tine et frosset rør med en hårføner er anket til Høyesterett.

Brann i bygård i Oslo

UTRYKNING: 16 brannbiler rykket ut til brannen på Fagerborg i januar 2013.

Foto: Simon Solheim / NRK

Sparebank 1 tapte i februar saken om den 39 år gamle mannen som i januar 2013 forsøkte å tine et frosset rør med en hårføner i Borgarting lagmannsrett.

Advokat Ståle Hovda

SKUFFET: Advokat for Sparebank 1, Ståle Hovda.

Foto: Oda Hveem

Dermed må Sparebank 1 fortsatt betale fem millioner kroner i erstatning til Gjensidige, bygårdens forsikringsselskap, i tillegg til sakskostnader, som ble bestemt av Oslo tingrett i 2014. Nå har Sparebank 1 anket også denne dommen.

– Vi er skuffet over lagmannsrettens vurderinger av både fakta og juss, sier Sparebank 1 sin advokat Ståle Hovda, som mener det er vanlig å bruke hårføner mot frosne rør.

39-åringen selv ble frikjent av lagmannsretten i 2014. Det er den sivile saken mellom Gjensidige og Sparebank 1 om erstatning som Høyesterett nå skal ta stilling til. Her er ikke mannen en direkte part.

Grovt uaktsomt

Et spørsmål i saken har vært hvorvidt 39-åringen opptrådte uaktsomt da han prøvde å tine det frosne røret. En trekasse var bygget rundt det røret, og mannen skal ha stukket hårføneren inn i et hull i kassen, som så tok fyr. 40 beboere måtte evakueres, og bygården fikk brannskader for 34 millioner kroner. Ingen personer ble skadet i brannen.

Hårføner i hull

FØNEREN: Denne hårføneren skal ha utløst brannen. Hullet er en rekonstruksjon.

Lagmannsretten konkluderte med at mannen hadde brukt føneren på en grovt uaktsom måte.

– Hårfønere, i likhet med andre varmekilder, må anvendes med forsiktighet. Etter omstendighetene, og særlig dersom føneren brukes på annet vis enn forutsatt, vil den kunne representere et skadepotensial, heter det i dommen.

Rune Siewartz Nielsen

RIKTIG DOM: Rune Nielsen, teknisk utreder i Gjensidige Forsikring, mener lagmannsrettens dom var riktig.

Foto: Gjensidige

– Vi synes jo det er riktig, fordi vi mener jo at den måten å bruke en føner på, når det resulterer i brann, ikke på en måte er innenfor den normale normen, sier teknisk utreder i Gjensidige Forsikring Rune Nielsen.

Han sier at partene var uenige om hvorvidt 39-åringen hadde lagt føneren inni hullet, eller om han holdt den utenfor.

– I hvert fall resulterte det i at føneren fikk skader og det begynte å brenne inne i veggen.

Ifølge Nielsen var flere av leilighetene i gården ubeboelige i flere måneder etter brannen.

– Ikke brannfarlig

Hovda er ikke enig i at 39-åringen handlet uaktsomt.

– En hårføner er normalt sett ikke brannfarlig i det hele tatt. Den er laget for å brukes mot hud og hår på kort avstand av hvem som helst, sier Hovda, og understreker at han representerer 39-åringens forsikringsselskap, ikke mannen selv.

Det er Høyesteretts eget ankeutvalg som bestemmer om saken skal behandles videre.