Normal

Ber folk melde fra hvis de ikke fikk hjelp

AMK-sentralen oppfordrer folk som ikke fikk kontakt med nødetatene torsdag formiddag om å melde fra. Telenor vet fortsatt ikke hvorfor systemet sviktet.

Operasjonssentralen i Oslo

RAMMET: Operasjonsentralen i Oslo var en av nødsentralene som ble rammet i morges. De måtte bruke en nødløsning for å være sikre på at folk kom frem på 112.

Foto: Martin Zondag / NRK

En feil på Telenors fastnett skapte problemer for nødetatene i Oslo og Akershus.

Ifølge Telenor oppsto problemene klokken 08:45 torsdag morgen. Like etterpå begynte nødetatene i østlandssområdet å melde fra om at de hadde problemer.

Rundt klokken 10.00 kunne Telenor bekrefte at feilen var rettet og at alt skulle fungere som normalt.

Ber folk ta kontakt

Avdelingsleder Rune Gehrken i AMK Oslo og Akershus, sier at de ser alvorlig på feilen.

– Vi blir usikre på om pasienter får kontakt med 113, og det er en situasjon vi ikke er særlig glade for, sier Gehrken til NRK.

Han håper folk likevel har forsøkt å ta kontakt helt til de har fått svar, og vil gjerne høre fra folk som ble berørt av feilen.

– Vi oppfordrer de som ikke kom i kontakt med medisinsk nødtelefon i det hele tatt, om å ta kontakt slik at vi får registrert det. Vi vil også gjerne ha kontakt med de som fikk forsinket hjelp på grunn av dette, sier Gehrken.

–Så må vi vurdere hvor alvorlige hendelsene er, og om det har fått konsekvenser for pasientene, ved at de har fått forsinket eller ikke tilstrekkelig behandling.

I så fall sier Gehrken at det kan bli aktuelt å melde fra til Helsetilsynet.

Telenor beklager nødnummertrøbbel

Per Arild Meling

Informasjonssjef Per Arild Meling i Telenor

Foto: Pressefoto

Siden feilen ble rettet, har telefonselskapet jobbet på spreng for å finne ut hva som gikk galt da folk ikke kom frem til nødetatene.

– Vi sitter ennå og analyserer hva som er årsaken til bruddet, sier informasjonssjef i Telenor Per Arild Meling torsdag formiddag.

– Det er alltid beklagelig at folk ikke kommer frem på telefonen. Vi skal jobbe så fort vi kan for å finne årsaken slik at denne type feil ikke rammer igjen.

Torsdag ettermiddag sier kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri til NRK at de fortsatt ikke vet hovedårsaken til feilen.

– Akkurat hva som er hovedårsaken vet vi ikke enda, men det ser ut til å være en softwarefeil i en av sentralene våre, sier hun.

I løpet av helgen vil Telenor levere en rapport til Post- og teletilsynet.

– Ikke gi dere, fortsett å ringe

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Politidirektoratet bedt om å få en redegjørelse om hendelsene.

– Når det blir vanskelig for folk å komme gjennom på nødnumrene, blir vi bekymret, sier senioringenør Nils Petter Bryde i avdeling for brann, redning og nødalarmering i DSB.

– Jeg tok straks kontakt med Telenors feilmottak, som fortalte at de jobbet med saken og at det snart ville være i orden. Vi har bedt Post- og teletilsynet og Telenor om å sende en rapport til oss i løpet av dagen.

Bryde sier at DSB er svært opptatt av telesikkerhet, men at de er fornøyde med at feilen ble rettet såpass raskt.

– Vi tror ikke dette fikk noen store konsekvenser. Hvis folk prøvde å ringe igjen, kan det hende de kom gjennom.

Han oppfordrer folk til å fortsette å prøve hvis de opplever å ikke få svar.

– Vi vil oppfordre folk til å ringe på nytt og ikke gi seg, hvis de ikke får svar når de ringer nødnummeret. Hvis mange ringer om samme hendelse, eller det skjer flere ting samtidig, kan man måtte stå i kø, sier Bryde.

– Feil kan oppstå

Forrige gang nødetatene fikk problemer pga. av feil i fastnettet til Telenor var det en programvareoppgradering som var synderen. Men foreløpig ser det ikke ut som det er årsaken denne gangen.

– Det har ikke kommet frem at vi har oppgraderinger i nettet nå, sa Meling til NRK torsdag formiddag.

– Hvordan kan slike feil ramme nødetatene som er avhengig av at folk får tak i dem?

– Så lenge man arbeider med teknisk utstyr kan det oppstå feil. Og så gjelder det så fort som mulig å finne og rette feilen.

Finnes ikke backupløsninger mot alle feil

Meling vil ikke garantere at det ikke vil oppstå feil i nettet igjen som rammer nødetatene.

Finnes det ingen back-utløsninger?

– Det kommer an på hva slags feil det er. Noen ganger slår de automatisk inn. I dette tilfellet fikk vi etter hvert nødnumrene over på mobile løsninger.

Meling forteller at Telenor hele tiden er i dialog med nødetatene om hvordan systemet skal legges opp, slik at man ikke skal havne i situasjoner som i dag.

Telenor vet ikke når de vil ha svar på hva som var årsaken til dagens feil.

– Kan aldri gardere seg hundre prosent

Steffen Ousdal

Steffen Ousdal.

Foto: Politidirektoratet

I Politidirektoratet ser de fram til å lese redegjørelsen fra Telenor før de bestemmer hva de vil gjøre.

– Ved slike hendelser er det normal prosedyre at vi ber om en redegjørelse fra Telenor. Et hvert bortfall av nødnumre er alvorlig. Vi konstaterer denne gangen at det hadde relativt begrenset omfang, og at våre backupsystemer slo inn relativt raskt, sier Steffen Ousdal, som er fungerende avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet.

– Vi har ikke fått rapporter fra noen av de berørte politidistriktene om at dette fikk konsekvenser for publikum, sier han.

Ousdal har forståelse for at det er vanskelig for Telenor å gardere seg mot feil i det tekniske utstyret.

– Det er alltid en viss usikkerhet knyttet til ulike IKT-systemer. Det er også derfor vi bygger planverk for å få en redundans i disse systemene, og for å kunne løse situasjonser raskt og uproblematisk når de oppstår. Men man kan aldri gardere seg hundre prosent mot at man får et problem i tekniske tjenster, sier han.