NRK Meny
Normal

Har gitt opp å fikse flomfelle

Onsdag ble veiene ved Lørenskog stasjon fylt av vann. Det har skjedd før, og vil skje igjen. Verken Statens vegvesen eller Lørenskog kommune har planer om å rette opp flomfella.

Flom på Lørenskog stasjon

Området rundt Lørenskog stasjon har vært dekket av vann siden onsdag, etter store nedbørsmengder.

Foto: Erik Engen / NRK

Helt siden 1980-tallet har stasjonsområdet på Lørenskog vært rammet av flom med jevne mellomrom. Likevel fins det ikke planer om å fikse flomfella.

– Vi kan ikke tette alle hull. Dagens situasjon er til å leve med, sier seksjonsleder Trond Holtvedt ved driftsseksjonen i Statens vegvesen Akershus til Romerikes Blad.

Likevel finnes det en løsning. Veivesenet mener den kan ligge i å øke kapasiteten i flomutsatte Ellingsrudelva gjennom en utvidelse av elveløpet - men at det ikke er deres ansvar.

Flom ved Lørenskog stasjon

Mange biler kom under vann på parkeringsplassen ved Lørenskog stasjon sist onsdag.

Foto: Erik Engen / NRK

Lørenskog kommune på sin side er ikke kjent med denne muligheten, og sier det i dag ikke foreligger noen planer om flombegrensende tiltak rundt Lørenskog stasjon.

Onsdag var Lørenskog stasjon et av områdene som ble hardest rammet av oversvømmelser etter store mengder regn.

Veien hevet i 2009

For å redusere flomrisikoen har Statens vegvesen gjennomført oppryddinger i elveløpet, for å sørge for maksimal kapasitet.

Det største, og kanskje viktigste, tiltaket ble gjort i 2009:

– Da hevet vi rundkjøringen og veiarmen inn mot stasjonen med 40 centimeter. Dette ble gjort nettopp for å forhindre at flomvannet skulle ta seg inn i kulverten, opplyser Holtvedt til RB.

Ifølge seksjonslederen har dette tiltaket gitt effekt:

– Tidligere var det flom nærmest årlig, men så vidt jeg vet er dette det første tilfellet vi har hatt siden ombyggingen.

Derfor mener også veivesenet at dagens situasjon er til å leve med.

Ingen drøftinger

Men det fins en mulighet veivesenet mener ville ha gitt effekt - å bygge om deler av elveløpet.

– Nedenfor stasjonen er det en innsnevring i elva. Hadde vi sprengt bort denne, ville elva hatt større kapasitet. Men da er vi langt utenfor veivesenets grunn, sier Trond Holtvedt.

Lørenskog stasjon

Flere personbiler og en lastebil ble tatt av flomvannet rundt Lørenskog stasjon på onsdag.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Ifølge Holtvedt har dette ikke vært drøftet med Lørenskog kommune.

Kommunaldirektør Knut Helland ved teknisk sektor i Lørenskog kommune er heller ikke kjent med at ulike flomtiltak har vært diskutert.

– Lørenskog kommune har ingen planer om å gjøre noe med flomsituasjonen ved Lørenskog stasjon. Dette er veivesenets ansvar, sier Helland.

Fredag morgen er Lørenskogveien, Høybråtenveien og en gangvei fortsatt stengt på grunn av flommen ved Lørenskog stasjon.