Har bedt om slukningsassistanse

Romerike 110-sentral har bedt om hjelp fra Nedre Romerike brann og redningsvesen og Sivilforsvaret, for å slukke brannen ved Høltjern i Aurskog-Høland. Det er ikke fare for spredning til hus eller bygninger.