Har «Fenris» tatt en gaupe?

Hva er det østmarkulven «Fenris» har i kjeften? De lærde strides. Er det «bare» en hare eller rev, eller er det en gaupeunge?

Ulv med bytte

ULV MED BYTTE: Et viltkamera i Østmarka avslører at hannulven «Fenris» har fanget et dyr, men hva er det han har tatt?

Foto: Viltkamera.nina.no

Bildet er tatt med et viltkamera i de dype skoger i Enebakk i Akershus for en måned siden. Sent om kvelden 17. oktober ble hannulven Fenris knipset med et bytte dinglende i kjeften.

– Vi vet fra før at ulv tar gaupe, men dette er i tilfelle første gangen det dokumenteres med et bilde, sier viltforvalter Asle Stokkereit hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Flere fagfolk har vurdert bildet, men har ikke klart å bli enige om hva ulven har tatt.

– Kvaliteten på bildet er så dårlig at vi ikke kan trekke noen konklusjon, sier Stokkereit.

– Men vi kan ikke utelukke at det er en gaupeunge, sier viltforvalteren.

Heller smådyr

Forsker Kristin Gangås ved Høgskolen i Hedmark avdeling Evenstad tror ikke det er en gaupe.

Kristin Gangås

SKEPTISK: Forsker Kristin Gangås tror ikke Østmark-ulven har tatt gaupe som bytte.

Foto: Christian P. Mathiesen

– Det ser ut som et mindre dyr. Gauper har lange bakbein, og selv beina på en gaupeunge ville nådd nærmere bakken, sier Gangås.

Hun tipper det er en rev, en hare eller del av et rådyr.

– Ulven har god tilgang på rådyr i Østmarka. Hvor mye de spiser av rev- og harebestanden vet vi ikke, fordi de spiser hele byttet og ikke etterlater noe kadaver slik de gjør med elg, sier hun.

Gangås beskriver ulven på bildet som «skikkelig tjukk og feit» og tror den nettopp har spist seg god og mett. Kanskje har den drept en elg. I så fall er det flere som er interessert.

– Reven må passe seg når den forsyner seg fra et elgkadaver som ulven har felt, for plutselig kan den selv bli ulvemat, forteller Gangås.

Livet i flokken

Viltkameraet som knipset bildet er ett av 100 Norsk institutt for naturforskning har utplassert i skogene i Akershus, Oslo og Østfold for å studere gaupe. Dersom bildet viser gaupe tatt av ulv er det altså første gang det vises på et bilde, men det er ingen sensasjon at et rovdyr tar et annet.

Asle Stokkereit

UTELUKKER IKKE GAUPE: Viltforvalter Asle Stokkereit hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det ville være en bekreftelse på at ulven tar gaupe og kan være med og regulere gaupebestanden, sier Stokkereit.

Men om bildet ikke kan fastslå at ulven også spiser et annet av de store rovdyra i norsk natur, forteller det i hvert fall en historie om den lille ulveflokken som lever i skogene øst for hovedstaden.

Hunnen i familiegruppa ble skutt av jegere i nødverge etter at den angrep en elghund tidligere i høst.