Hallingdal og Halden kan styres herfra

Noen har kalt det for Norges styggeste, men bygget mellom Oslo Plaza og Postgirobygget kan bli hovedsete for Akershus, Østfold og Buskerud.

Galleri Oslo ligger mellom Postgirobygget og Plaza

I Galleri Oslo har Akershus fylkeskommune sine lokaler. Herfra kan også Viken bli styrt, mener Ap, SV og MDG i Akershus.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

I Galleri Oslo, midt i tjukkeste hovedstaden, har Akershus fylkeskommune sine kontorer og møtelokaler.

Lokalene ved Oslo S og Bussterminalen er lette å nå for Akershus-politikerne som er bosatt på flere kanter rundt Oslo.

Flere akershuspolitikere holder en knapp på Oslo som administrasjonssentrum, også for region Viken. Dette til tross for at Oslo ikke er med.

Gruppelederne ffor Ap, SV og MDG i Akershus fylkesting, Tonje Brenna, Gjermund Skaar og Øyvind Solum

Dette kan bli utsikten for regionpolitikere fra Østfold og Buskerud også, mener opposisjonen i Akershus.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Dette er en ganske stor og funksjonell bygning, med bussterminal i bunn og masse kontorer øverst, sier SVs Gjermund Skaar.

Hvis vi skal tvinges til å danne region – hvorfor ikke gjenbruke bygget vi allerede eier?

At Oslo ikke er med i regionen er heller ikke utslagsgivende for MDG's gruppeleder i Akershus fylkesting, Øyvind Solum.

– Vi synes det er naturlig at hovedsetet enten blir i Oslo eller Lillestrøm. Begge steder er enkle å nå fra andre deler av regionen, sier han.

Motstandere av region

Både Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne stemte mot «Viken» da fylkessammenslåingen ble behandlet i Akershus fylkesting sist høst. Aps hovedinnvending var at Oslo ikke er med i regionen.

Selv om både Akershus og Østfold motsatte seg sammenslåing, har regjeringspartiene, KrF og V på Stortinget blitt enige om tvinge regionen igjennom. De krever nye forhandlinger samtidig som de forventer effektivisering og mindre byråkrati.

I den opprinnelige intensjonsavtalen mellom Akershus, Østfold og Buskerud ble 900 administrativt ansatte fordelt på byene Drammen, Sarpsborg og Oslo/Lillestrøm.

Østfold, Akershus og Buskerud (markert i rosa) skal slås sammen til den nye regionen Viken

Østfold, Akershus og Buskerud (markert i rosa) skal slås sammen til den nye regionen Viken.

Foto: NRK

Bør ha én administrasjon

– Vi synes det riktige er at administrasjonen ligger samlet. Slik kan fagmiljøene kommunisere best mulig og oppnå det som skal være målsettingen med regionen. Vi har riktignok vært skeptisk til deler av reformen, men hvis man sparker beina under samkjøring, da er vitsen borte, sier Solum.

Tonje Brenna som er Arbeiderpartiets gruppeleder i Akershus, mener at Oslo utpeker seg:

– Vi må samle alle funksjoner på ett sted. Da får vi mer effektiv drift. Vi kan ikke spre alle mulige funksjoner utover for å være greie. Dette er ikke en reform som skal sørge for flere arbeidsplasser i distriktene. Vi må sørge for at det ligger der det er effektivt, og det er i Oslo, hevder Tonje Brenna.

Full sprik

NRK har spurt politikerne som styrer fylkestingene i Østfold, Buskerud og Akershus, om hva de tenker om fremtidig regionhovedstad. Meningene spriker. Høyres gruppeleder i Buskerud, Rune Skjølstad, mener det er helt urealistisk at alt skal samles i Oslo. Men at toppledelse og møtelokaler kan havne der er ikke utenkelig, mener han.

– Oslo er det geografiske midtpunktet. Og som fylkesordføreren i Østfold sa: «Til Oslo kan vi alle komme uten å skifte tog».