– Internasjonalt er dette regnet som en grov feil

Etter at stemmelokalet åpnet søndag stod stemmeurnen uforseglet, noe som kan gi rom for manipulering av valgresultatet. En grov feil, mener Helsingforskomiteen.

Uforseglet stemmeurne

Stemmeurnen på Munkerud skole (til høyre) manglet forsegling søndag.

Foto: Torbjørn Krøvel/Lise Åserud (NTB Scanpix)

Torbjørn Krøvel

Torbjørn Krøvel

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Valgurner som brukes ved stemmegivningen på valgdagen skal være forseglet.

Valgloven §9-5

Kort tid etter at stemmelokalet på Munkerud skole i Oslo åpnet kom Torbjørn Krøvel for å avgi stemme, men da han kom fram til urnen stusset han.

– Jeg er interessert i valg og valgprosess og reagerte da jeg så at urnen ikke var plombert. Jeg syntes det var litt merkelig og spurte dem som satt der, en inspektør ble hentet og fortalte at det kun var behov for å plombere når urnen skulle fraktes til rådhuset, sier Krøvel.

– Rart det ikke tas mer seriøst

Han tok bilde av stemmeurnen og fikk i ettertid bekreftet fra andre at han hadde rett: Urnen skulle vært forseglet.

– Valg er såpass alvorlig og viktig, og mye står på spill, så da bør man være sikker på at reglementet er fulgt. Det er litt rart at det ikke tas mer seriøst, sier Krøvel.

Han får støtte av Den norske Helsingforskomité, som har 34 observatører fra elleve land rundt om i Norge for å følge med på valget.

– Internasjonalt er dette regnet som en grov feil, når stemmeurnen ikke er forseglet kan det være rom for å manipulere, sier informasjonsleder og ansvarlig for observatørprosjektet ved årets valg, Berit Lindeman.

– Er ikke urnen forseglet vil velgerne reagere og det kan svekke tilliten til systemet, sier hun.

Brudd på valgloven

Ingvild Åsgård

Ingvild Åsgård, kommunikasjonssjef for valget i Oslo.

Foto: Oslo kommune
Berit Lindeman

Berit Lindeman, informasjonsleder i Den norske Helsingforskomité.

Foto: nhc.no

Valgloven slår fast at urnene skal være forseglet. Kommunikasjonssjef for valget i Oslo, Ingvild Åsgård sier at urnen stod uforseglet i en halv time og at de tar hendelsen alvorlig.

– Dette skal ikke skje. Men vi kan garantere at det ikke har skjedd manipulering av stemmesedlene. Stemmeurnen har til enhver tid blitt passet på av minst to medarbeidere, sier Åsgård.

Men at urnen blir godt passet på holder ikke, ifølge Lindeman.

– Det er jo bedre at det er noen som passer på stemmeurnen enn at det ikke er det, men det er imot de reglene som er gitt for stemmeurnen, sier hun.

– Kan dette få følger?

– Er det ingenting som tyder på at det er kommet feil stemmer oppi eller at noe har blitt fjernet er det ingen grunn til at det skal få noen betydning for valgresultatet, sier Lindeman.

Både stemmestyret og inspektøren ved valglokalet har skrevet under på en avviksmelding om hendelsen hvor de garanterer at det ikke har skjedd noe galt til tross for glippen.

– Ikke god nok forståelse for hvor viktig det er

Lindeman i Helsingforskomiteen har fått rapporter om flere uforseglede stemmeurner, men vil foreløpig ikke gå ut med hvilke steder i Norge det er snakk om. Resultatet fra observatørene vil publiseres i morgen.

– Dette er tredje gang vi observerer og det har vært et gjennomgående problem at urner ikke forsegles. Det er ikke god nok forståelse for hvor viktig dette er, sier hun.

Torbjørn Krøvel tror stemmen hans er trygg til tross for urneproblemene.

– I et land som Norge føler jeg meg sikker på det. Jeg har tillit til systemet, men synes de skulle tatt det mer alvorlig, sier han.

Artikkelen fortsetter under videoen

Oslo kommune får kritikk av Helsingforskomiteen, etter at en stemmeurne sto uforseglet i et stemmelokale i Oslo i går.

Se direkteinnslag fra Østlandssendingens Tv-sending hvor leder av valgstyret, ordfører Fabian Stang svarer om urne-trøbbelet.

Var lagt fram blyanter istedenfor penner

Også andre steder har det skjedd uregelmessigheter. Folk som stemte i Oslo rådhus i går opplevde at det var lagt ut blyanter og ikke penner i flere av stemmeavlukkene.

Kommunikasjonssjef for valget i Oslo, Ingvild Åsgård sier feilen raskt ble oppdaget.

– Det står på stemmeseddelen at man skal krysse av med blå eller sort penn, men vi kan forsikre velgerne om at stemmesedlene alltid blir overvåket av minst to personer før de blir sendt til skanning. Vi kan garantere at stemmesedlene ikke blir tuklet med.

– Blir stemmer hvor endringer er gjort med blyant underkjent?

– Nei, ikke så lenge endringen er gjort tydelig, sier Åsgård.

Da observatører besøkte Oslo rådhus i dag var blyantene borte.

–- Blyanter i stemmelokalet er noe vi ville reagert på. All avkryssing skal skje med penn. Vi kommer rett fra rådhuset nå, der var det penner, sier Lindeman.