NRK Meny
Normal

Topper abortstatistikken i Norge

Nå tilbyr Oslo-bydel gratis prevensjon til unge kvinner for å få ned aborttallene.

Abortkampanje

GRATIS PREVENSJON: Er du kvinne mellom 20 og 24 år og bor i bydel Grünerløkka i Oslo kan du få prevensjon gratis fra 1. februar.

Foto: Plakat / Oslo kommune

I dag starter bydelen Grünerløkka en kampanje for å få ned aborter hos kvinner mellom 20 og 24 år. Sammen med bydel St. Hanshaugen topper de abortstatistikken i Oslo i denne aldersgruppen.

– 20 til 24 år er også den aldersgruppa i landet med de høyeste aborttallene, sier Finn Bovim, bydelsoverlege for Grünerløkka.

Finnmark, Oslo og Troms hadde flest aborter i 2013. (Se faktaboks)

Bovim sier at det er store forskjeller på aborttallene mellom de forskjellige bydelene i Oslo og at de ikke vet noe sikkert om årsakene til dette.

– Men i sentrumsbydelene er det jo et sterkt innslag av ungdom og de lever et aktivt ungdomsliv for å si det slik.

Henter ut prevensjon gratis

Finn Bovim

Finn Bovim, bydelsoverlege.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Fra i dag henger det informasjonsplakater hos leger, studenthelsetjenesten, apoteker og i leskur på holdeplassene.

– Kampanjen innebærer at kvinner i målgruppen skal kunne henvende seg til fastlegen sin, eller til ungdomshelsestasjonen, studenthelsetjenesten eller til Sex og Samfunn.

Etter at kvinnen har fått resept på prevensjonsmidlet tar hun den med til apoteket på Legevakten (døgnåpent).

– Der får hun utlevert prevensjonsmidlet gratis og så er det apoteket som sender regningen til prosjektet etterpå, sier Finn Bovim.

– Også menn har ansvar

– Hvorfor retter kampanjen seg kun mot kvinner?

– Prosjektsøknaden er utformet på bakgrunn av den nasjonale satsingen mot uønskede svangerskap. Der har man et fokus på kvinner. Men vi tenker jo at menn er deltagende i dette. Vi ønsker også at menn skal ta ansvar.

I 2010 gjorde Sintef en undersøkelse i Tromsø og Hamar der aborttallene gikk klart ned etter en liknende kampanje når de sammenliknet med kontrollkommuner.

– Kvinnene som ble spurt i undersøkelsen i etterkant la vekt på at lett tilgjengelighet av prevensjonsmidlet var viktig og ikke minst at det var gratis.

Svangerskapsavbrudd Oslo 20-24 år

Utførte svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 20-24 år etter bydel per 1000 kvinner

2011

2012

2013

Oslo i alt

38

37

30.6

Bydel Søndre Nordstrand

41.3

30.9

18.2

Bydel Nordstrand

19.6

22.3

20.7

Bydel Østensjø

32.6

27.8

20.6

Bydel Alna

28.6

37.6

33.7

Bydel Stovner

28.6

26.3

27.4

Bydel Grorud

49.6

36.3

27.2

Bydel Bjerke

26.3

42.9

37.8

Bydel Nordre Aker

17.2

19.9

15.3

Bydel Vestre Aker

20.7

19.4

17.4

Bydel Ullern

29.3

25.1

16.4

Bydel Frogner

43.5

42.2

38.8

Bydel St.Hanshaugen

47.7

45.1

44.3

Bydel Sagene

38.4

36.6

26.7

Bydel Grünerløkka

49.3

49.5

39.2

Bydel Gamle Oslo

57.3

44.5

28

Kilde til statistikken: Statistikkbanken Oslo kommune