Groruddalen mangler flerkulturelle ledere

Bydelene i Groruddalen er for dårlige på flerkulturell representasjon. Alle lederne i bydelsadministrasjonene er etnisk norske, til tross for at nesten halvparten av innbyggerne i Groruddalen har minoritetsbakgrunn.

Groruddalen

GRORUDDALEN: Oslo kommune har satt av 175 millioner kroner til den nye Groruddalssatsingen, i tillegg kommer statens midler.

Foto: Jørn Eriksson / Lisensiert under Creative commons BY 2.0

I Groruddalen har i underkant 50 prosent av innbyggerne flerkulturell bakgrunn.

Det gjenspeiles ikke i de fire bydelene Alna, Grorud, Stovner og Bjerke, der ingen av de 36 lederne i bydelsadministrasjonene har minoritetsbakgrunn.

Kommunaldirektør i Oslo, Endre Sandvik, sier de rett og slett ikke har vært gode nok på rekrutteringen og ønsker å bli bedre.

Endre Sandvik

Kommunaldirektør i Oslo, Endre Sandvik, sier at bydelene gjenspeiler samfunnet veldig godt, men ikke på ledelsesnivå.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Vi innrømmer at vi ikke har vært flinke nok til å gå aktivt ut for å finne gode lederkandidater.

Tidligere har Sandvik sett seg nødt til å bruke et headhunter-firma til å anbefale nye ledere for Oslos bydeler.

– Mitt inntrykk er at de databasene deres var ganske hvite. Jeg har ennå ikke opplevd at de har kommet med en kandidat til meg som har innvandrerbakgrunn, sier Sandvik.

Kjønn og etnisitet like viktig

Akhenaton de Leon

Daglig leder i OMOD, Akhenaton de Leon, mener at flerkulturelle lederkandidater blir forbigått.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Arbeidsledigheten i Groruddalen er høyere enn ellers i Oslo. Sysselsetting er derfor et av hovedmålene til Groruddalssatsingen.

Satsingen ble fornyet med 10 år i august i år.

Daglig leder i OMOD, organisasjonen mot offentlig diskriminering, Akhenaton de Leon, mener det å ansette ledere med innvandrerbakgrunn bør være like viktig som likestilling mellom kjønn.

– Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp i Norge å ha representasjon. Tenk på alle de unge som er født og oppvokst i Groruddalen som har fått beskjed om ta utdanning og ha ambisjoner om nå opp i systemet. Integrer dere, hører de hele tiden.

– Men hvorfor kan ikke de integreres høyere opp i systemet, spør han.

Må tenke nytt i rekrutteringen

Organisasjonen MAK, som står for mangfold, ambisjon og kompetanse, jobber med å synliggjøre flerkulturelle ledertalenter for både offentlig og privat sektor.

Leder Javad Mushtaq mener bydelene må tenke annerledes når man skal rekruttere.

Javad Mushtaq

Leder i MAK, Javad Mushtaq, mener at det kun er fordeler med å ansette en leder med minoritetsbakgrunn i Groruddalen.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Jeg tror ikke på at det ikke finnes kvalifiserte ledere. Vår organisasjon har for eksempel tilgang til 400 unge mangfoldige ledertalenter. Jeg er helt sikker på at man kan finne noen blant dem som hadde gjort en god jobb.

Ønsker å bygge opp ledertalenter

Kommunaldirektør i Oslo, Endre Sandvik, fikk selv sin første lederjobb da han var 31 år gammel.

Han er klar over at det finnes mange tredjegenerasjons innvandrere som er velutdannede, men antar mange føler seg for unge til å søke lederstillinger. Nå ønsker han å gi ledertalentene mere mot.

– Det er veldig mange med innvandrerbakgrunn som jobber i bydelene på et lavere nivå. Vi må bli flinkere til å se talentene, oppmuntre dem til å søke og tilby lederutdanning slik at de blir kvalifisert til disse stillingene. Det er slik de fleste etnisk norske har blitt rekruttert, sier han.

Innvandrerandel i bydelsadministrasjonene i Oslo

Gamle Oslo

38,2 prosent

Grünerløkka

36,5 prosent

Sagene

28,8 prosent

St. Hanshaugen

31,3 prosent

Frogner

28,5 prosent

Ullern

29,2 prosent

Vestre Aker

25,5 prosent

Nordre Aker

18,2 prosent

Bjerke

36,5 prosent

Grorud

27,6 prosent

Stovner

37,8 prosent

Alna

40,1 prosent

Østensjø

26,7 prosent

Nordstrand

26,7 prosent

Søndre Nordstrand

33,8 prosent

Resten av Oslo kommune

23,4 prosent

Oslo kommune i alt

26,7 prosent

Kilde: SSB, 2014