Grønt lys for ny E18

Politikerne i Ås og Ski sier ja til ny E18 fra Retvet i Ski til Vinterbro i Ås. Dermed blir ikke veien forsinket slik som mange fryktet.

Laster kart, vennligst vent...

SISTE LEDD: De 16 kilometrene mellom Retvet og Vinterbro er den siste etappen på E18 mellom Svenskegrensen og Oslo.

– Det som har vært særlig utfordrende er at veien går gjennom veldig verdifulle jordbruksområder, utbygde områder og friområder slik at vi har måttet sette en del krav til Statens vegvesen i reguleringsprosessen, sier ordfører i Ås Ola Nordal.

Ola Nordal, ordfører i Ås

VEDTATT: Ola Nordal er ordfører i Ås, en av kommunene som sier ja til ny E18 gjennom kommunen.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Onsdag kveld sa kommunestyrene i Ås og Ski ja til reguleringsplanen. Dermed ligger alt til rette for at den nye fire feltsveien med to tunneler kan bygges. Hadde politikerne utsatt beslutningen kunne reguleringsplanene, som har vært jobbet med siden 2003, blitt for gamle.

Dagens vei har to felt og mangler midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Opptil 20 000 kjøretøy beyntter veien hver dag.

Den siste strekningen

Den planlagte strekningen er på 16 km og går fra Retvet i Ski til Vinterbro i Ås. Ifølge Vegvesenet vil det koste 7 milliarder kroner å bygge veien og byggingen kan trolig starte i 2023. Det vil ta mellom tre og syv år før veien står ferdig. Nå må det jobbes med å skaffe pengene til å bygge veien, forklarer ordføreren.

– Det ville vært veldig fornuftig å få prosjektetet gjennomført fordi nå står det bare igjen noen få kilometer på en lang motovei fra svenskegrensen til Oslo.

Strekningen er en del av E18 mellom Oslo og Stockholm. Når veien er ferdig bygget vil det være motorveistandard langs hele E18 fra Oslo til riksgrensen ved Ørje.

Målet med utbyggingen er å øke trafikksikkerheten ved å hindre møteulykker, øke kapasiteten og redusere kjøretiden samt lede tungtrafikken utenom Kråkstad slik at miljøbelastningen i området blir mindre.

Veien ligger inne i grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan 2018-2019. Til våren skal Stortinget behandle saken.

Fornøyd med ja

Selv om veien ligger i Akershus, vil mange i Østfold bli lettet over vedtaket.

– Det er mange i indre Østfold som jobber i Ås som vil være tjent med denne veiforbindelsen, sier Nordal.

Ordfører i Eidsberg i Østfold, Erik Unaas, er fornøyd.

Erik Unaas

FORNØYD: Ordfører i Eidsberg, Erik Unaas er fornøyd med at Østfold-pendlerne er ett skritt nærmere en ny vei.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Dette betyr at vi står hånd i hånd med politikerne i Follo. Det er to fylkeskommuner som står bak og det er nok også forutsetningen for at vi nå kan komme inn på Nasjonal transportplan og på de kommende statsbudsjettene. Da kan vi få bevilgninger til å jobbe videre med E18 mellom Retvet og Vinterbro, sier han til NRK.

– En gledens dag

Elin Bustnes Amundsen

ER GLAD: Prosjektleder i Statens vegvesen Elin Bustnes Amundsen kaller vedtaket en milepæl.

Foto: Shemsi Bunjaku / NRK

– Først og fremst er det en stor milepæl for å få på plass en mer trafikksikker vei. Og det er også en gledens dag for Folloregionen sånn at man får en reguleringsplan på plass og kommer litt videre i prosessen, sier prosjektleder i Statens vegvesen Elin Bustnes Amundsen.