NRK Meny
Normal

Granskingen fortsetter

Granskingen av Nedre Romerike Vannverk og RA2 fortsetter, selv om Økokrim i går tok ut tiltale mot den tidligere vannverksjef.

Nedre Romerike Vannverk
Foto: NRK

Han er tiltalt for grovt økonomisk utroskap og grov korrupsjon for rundt 70 millioner kroner.

Distriktsrevisjonen fortsetter likevel sin etterforskning.

- Vi er ikke ferdig med rapporten, men panlegger å avslutte arbeidet i løpet våren, sier revisjonssjef Nina Neset.

- Vi jobber blant annet med noen flere tiltaler med tanke på erstatningssøksmål.

Enorme summer

Den tidligere vannverkssjefen, Ivar T. Henriksen er tiltalt for økonomisk utroskap og grov korrupsjon. Til sammen skal han ha underslått minst 60 millioner kroner.

Saken kan ifølge Romerikes blad komme opp for retten allerede i høst, men tidspunktet er ennå ikke fastlagt.

Ansatt siden 1967

 

Ivar T. Henriksen
Foto: NRK

Henriksen har vært leder for Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA-2 siden 1971. Han ble ansatt i det nystartede selskapet AS Lørenskog, Rælingen og Skedsmo sentralrenseanlegg i 1967.

I tillegg til vannverkssjefen, er sønnen, Pål Henrik Henriksen, og slamkjøreren Eilert Støen tiltalt i dag.

Forholdet ansees som grovt fordi det er snakk om så store beløp, og fordi Henriksen har utnyttet den betrodde stilling han hadde i selskapene.

Store erstatningskrav

Alle de tre siktede risikerer store erstatningskrav.

NRV/RA-2 mener de tre som nå er tiltalt, har tappet selskapet for penger ved hjelp av uberettigede overførsler og fiktive faktureringer.

Selskapene har fått støtte i Nedre Romerike Tingrett til å ta arrest i de tre mennenes eiendommer og eiendeler for å sikre verdier til et erstatningskrav.

Retten mener det er grunnlag for å sikre til sammen over 70 millioner kroner fordelt på de tre.

Har til livsopphold

Dermed er det nå tatt pant i hus, hytter, biler og aksjer. Men heller ikke dette skal være nok til å dekke kravet.

De tre mennene disponerer i hovedsak bare penger til nødvendig livsopphold.

Retten behandlet saken uten at de tre mennene ble varslet på forhånd, for å sikre at de ikke skulle gjemme unna verdier på forhånd.

Verdisikringen omfatter ikke Ivar T. Henriksens farm i Sør-Afrika. Det er allerede avklart at verdiene der ikke kan disponeres uten vannverkets samtykke.