Gransker dårlig feiing

Innleide feiere slurvet med oppdrag i Bærum. Nå vil kommunen granske feiingen, etter en økning i antall pipebranner.

Feier
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Høsten 2008 avdekket kommunerevisjonen at kommunens rutiner og kontroll av eksterne leverandører har vært for dårlig.

Dette skriver Bærum kommune på sin hjemmeside.

Revisjonsrapporten viser at innleide feiere har fakturert for arbeid som ikke er utført.

Samtidig er nødvendig kontroll av piper og ildsteder ikke utført, mens det i rapporter til kommunen er registrert som utført.

Økning i pipebranner

Asker og Bærum har de siste årene hatt en økning i antall pipebranner, og brannvesenet utelukker ikke at dette har sammenheng med dårlig feiing.

- Nå vil vi gå i dialog med Asker og Bærum brannvesen for å sikre at deres kontrollrutiner knyttet til feiingen sikrer at Bærum får den kvaliteten på feietjenestene som vi betaler for, sier rådmann Marit Langfeldt Ege i Bærum.

Mange klager

Siden 2004 har 30 personer klaget til kommunen over manglende feiing, og i samtlige tilfeller har feierfirmaet avvist klagene som uriktige.

Nå skal saken behandles på et ekstraordinært møte i kontrollutvalget 19. januar. Her skal feierfirmaet svare på revisjonens kritikk.

Det er 36.500 piper i Bærum som skal feies hvert andre år. Ifølge kommunerevisjonen har inntil en fjerdedel av disse fått mangelfull feiing.