Gjerdrum kommune

Liten jord- og skogbrukskommune på Øvre Romerike som ser på seg selv som den grønne lungen mellom Gardermoen og Oslo.

Hvete
Foto: Rogelio V. Solis / AP

Offisiell hjemmeside for Gjerdrum kommune

Hør reportasje om Sjelen til Gjerdrum

Politisk situasjon

Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært det klart største partiet i kommunestyret, men partiet ender likevel ofte opp uten ordførermakt.

Wenche Larsen (Ap) ble valgt til ordfører i 1999 med støtte fra Sp, men etter valget i 2003 hoppet Senterpartiet over til borgelig side og sørget for flertall for egen ordførerkandidat Svein Kogstad, mens Hanne Bakke von Clemm (H) fikk varaordførervervet.

Romerikes Blad har pekt på Gjerdrum som en av kommunene der det ligger an til kvinnelig ordfører etter dette valget, og at kampen vil stå mellom Wenche Larsen (Ap) og Hanne Bakke von Clemm (H).

Men en skal ikke undervurdere Senterpartiets evne til å manøvrere seg inn i ordførerkontoret i Ask. Senterpartiet er flinke til å utnytte sin vippeposisjon og har hanket inn flest ordførerposter de siste tretti årene.

Venstre stiller liste for første gang i år.

Utfordringer

I folketall er Gjerdrum nest minst i Akershus, men kommunen er blant de raskest voksende i landet med 13 % vekst i løpet av fem år

Politikerne må finne store summer til skoleutbygging de neste årene.

Tidligere valgresultater i Gjerdrum kommune