NRK Meny
Normal

Gjengmedlemmer planla politidrap

Flere medlemmer av B-gjengen planla å drepe en sentral politileder i 2008.

Oslo-politi

En skyteepisode på Aker Brygge i Oslo i 2006 førte til at politiet satte en økt fokus på gjengmiljøene i hovedstaden.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Et møte mellom politiet og flere gjengmedlemmer avverget drapet. Opplysningene kommer fra i Oslo-politiets gjengrapport, som ble lagt frem mandag.

Etter det hemmelige møtet fikk politiet tilbakemelding om at B-gjengen ikke ville gjennomføre planen. Det kom som et sjokk for gjengledelsen at politiet hadde så god kjennskap til de hemmelige planene.


Historien slik politiet selv beskriver den:

"Den mest aktive familien i B-gjengen hadde blitt pågrepet etter lang tid med skjult etterforskning i Norge og Brasil. At deres egne foreldre ble tatt og fengslet ble lagt merke til i det pakistanske miljøet. Media hadde skrevet mye om saken og prosjektlederen hadde blitt flittig referert i både aviser, radio og tv."

Ville gjenopprette familiens ære

"Kort tid etter pågripelsen fremkom det etterretningsopplysninger om at gjengen skulle slå tilbake ved å ”ta en sentral politileder og hans familie”. Dette var for å vise styrke og gjenopprette familiens tapte ære. Prosjektlederen merket kort tid etter at det hadde vært uvedkommende personer på hans bopel."

"Informasjonen ble verifisert gjennom tradisjonell informantinnsamling og etterretning. Politiet ble i samme periode oppsøkt av kriminell person, som ikke tilhørte samme miljø, som sa atprosjektlederen ville bli utsatt for et voldelig anslag fra B-gjengen."


Hadde ikke opplevd taktisk dialog før

"Etter en periode med kartleggingsarbeid valgte politiet å ta kontakt med de personene man antok var ansvarlige for den planlagte aksjonen. Dette var allerede kjente gjengmedlemmer som det var opprettet en god dialog med blant de operative styrkene, men de hadde ikke opplevd en taktisk dialog tidligere.

Dialogen ble svært godt forberedt. De aktuelle gjengmedlemmene ble hentet av politiet på sine ”hemmelige adresser” om morgenen. Agendaen var en særdeles viktig sak som måtte avklares med et uformelt møte," skriver politiet i dialog-rapporten.

Overrasket over politiets kunnskap

"Dette var noe som alle gjengmedlemmene var positive til, selv om de ble noe usikre på den uvanlige forespørselen. Spesielt når politiet kom til de leilighetene som de trodde var trygge (safe-houses).

Den videre dialogen ble foretatt på et nøytralt sted av de mest erfarne lederne i politidistriktet. Temaet var at grensen nå var nådd for hva politiet kunne akseptere av atferd. De ble konfrontert med de opplysningene politiet hadde om den planlagte aksjonen og hva konsekvensene ville bli om det ble gjennomført."

Politiet lærte gjengen reglene

I rapporten skriver oslopoliet videre: "Det ble lagt vekt på at dette ikke var en konflikt mellom individer. Politiet gjennomførte en jobb, behandlet alle likt, viste høflighet og respekt.

De måtte akseptere å bli tatt for sine kriminelle handlinger og selv stå for sine valg. Om de ikke ønsket å fortsette denne linjen ble alternativet presentert, økt kontrollfrekvens, intensivert etterforskning og tett oppfølging døgnet rundt.

De ville som individer bli holdt ansvarlige for alle handlinger som var rettet mot prosjektlederen og andre ansatte i politiet."

Her kan du lese hele rapporten

Sitatene over er fra side 19

Det er flere personer som har hatt denne stillingen, og politiet vil ikke oppgi hvem av disse de mener var utpekt som angrepsmål.