Gir støtte til ladestasjoner i sameier

Etablering av ladestasjoner for elbil i blokker og borettslag i Oslo skal bli enklere. Kommunen starter en egen støtteordning og rådgivningstjeneste.

Elbiler lades opp i Bjørvika

Flertallet i bystyret i Oslo vil at flere borettslag og sameier skal installere ladestasjoner i garasjene sine.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Salget av miljøvennlige biler har skutt i været den siste tiden. Halvparten av alle bilene som ble solgt i Oslo og Akershus i januar var enten elbiler eller hybridbiler.

Oslo kommune klarer ikke å holde tritt med den store økningen. Nå har Høyre, Venstre og KrF sikret flertall i bystyret for å gi folk mer tilgjengelige ladepunkter, der de bor.

Guri Melby, leder for Venstres bystyregruppe

Guri Melby, gruppeleder for Venstre i Oslos bystyre, vil i første omgang sette av 10 millioner kroner til den nye ordningen.

Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

– De fleste som bor i Oslo bor i blokk eller sameier. Der er det mer krevende å få satt opp ladepunkt til elbilen, enn hvis du bor i en enebolig. Derfor trenger vi gode støtteordninger for det, sier Guri Melby, gruppeleder for Venstre i Oslo.

Kommunen gir allerede støtte til borettslag og næringsdrivende, men da må ladepunktene være tilgjengelig for alle. Bor du i et sameie med egne parkeringsplasser har du ikke hatt mulighet til å få støtte.

Med den nye ordningen skal også beboere i sameier kunne få rådgivning om hvordan de kan sette opp et ladepunkt og også få støtte til det.

Melby mener Oslos eksisterende klima- og energifond nå burde utvides i revidert budsjett og brukes til den nye ordningen.

– Skal dette ha noen effekt, mener jeg at vi i hvert fall må sette av 10 millioner kroner i året som en start, sier hun.

Brann(u)sikkerhet

Mange har vært skeptiske til å bygge ut ladeanlegg i innendørs garasjer på grunn av brannfaren. I tillegg er branner i elbilbatterier nærmest umulige å slokke.

En nylig rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slo derimot fast at det er svært små sjanser for at batteriene tar fyr i det hele tatt.

Et eksternt firma forsøkte å få fyr på batteriene i elbiler ved hjelp av gassbrennere. Bilen ble fullstendig overtent, men det viste seg i etterkant at brannen aldri nådde batteriene.

Brann el-bil

I februar øvde brannvesenet i Østfold på slukking av elbilbranner. Brannmennene klarte ikke å slukke brannen.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Melby mener mye av usikkerheten knyttet til ladestasjoner er ubegrunnet.

– Derfor tror vi at en rådgivningstjeneste er ekstremt viktig, for at borettslag og sameier skal tørre å ta en slik investering og vite hva de gjør, sier Venstre-politikeren.

– Mange har ikke oppdatert kunnskap

Melby får støtte fra Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk Elbilforening.

Petter Haugneland

Petter Haugneland fra Norsk Elbilforening er svært fornøyd med den nye støtteordningen og tror interessen kommer til å være stor.

Foto: Aksel Jermstad / elbil.no

– Det er veldig mye usikkerhet knyttet til lading, kostnader og brannfare, men mange har ikke oppdatert kunnskap. En rådgivingstjeneste kan bidra til å endre det, sier Haugneland.

Elbilforeningen tror at lademulighetene også kan få betydning for hvor attraktivt et borettslag er på boligmarkedet.

– Borettslag vil ha en egeninteresse av å tilrettelegge for lading for å være konkurransedyktige i boligmarkedet i årene som kommer, påstår Haugneland.