Gaustad blir storsykehus

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Høyre sier ja til Helse Sør-Østs plan for sykehusstruktur i Oslo. Det innebærer blant annet at Ullevål sykehus legges ned, at det blir nytt regionsykehus på Gaustad og at Aker blir lokalsykehus.