Garanterer penger til Ahusbanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) garanterte onsdag at staten vil betale halvparten av T-banen til Lørenskog.

Ellingsrudåsen T-banestasjon

Hit men ikke lenger: I dag går det T-bane til Ellingsrudåsen, men planen er å forlenge banen til Ahus i Lørenskog.

Foto: Olav Juven

I Stortingets spørretime onsdag stilte Arbeiderpartiets representant, Jan Bøhler, spørsmål om hva som skal skje med T-banen til Ahus.

Spørsmålet i sin helhet finner du nederst i artikkelen.

– Ikke bare kan, men skal

Samferdselsministeren svarte at regjeringen, med Krf og Venstre gikk til valg på at staten skal bidra.

Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Ikke bare kan men skal bidra med 50 prosent på de store kollektive infrastrukturløftene i de fire største byene. Vi har nevnt konkret Fornebubanen, for den har kommet lengst i planleggingen og har vært prioritert fra Oslo og Akershus. Men det er helt naturlig at Ahusbanen også er en type strekning som har samme karakter og som bør tas med, sier Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister.

I Oslopakke 3 er byggestart av Ahusbanen satt til perioden 2018 til 2023, men dagens regjering har antydet at dette kan bli utsatt til senere.

Banen er viktig for vekst

I 2010 vedtok fylkestinget i Akershus at fylkeskommunen skulle samarbeide med staten, Lørenskog kommune, Oslo kommune og Ahus om å få til forpliktende avtaler om arealbruk og finansiering til en bane på Nedre Romerike.

Banen skal bygges til Ahus, men etappevis, heter det i fylkestingets vedtak.

I 2012 hadde fylkeskommunen et planleggingsmøte med representanter fra både stat og kommune. Her ble de enige om å starte opp felles planlegging av t-baneforlengelse fra Ellingsrudåsen til Ahus.

Det har vært viktig for lokalpolitikere fra Skedsmo, Lørenskog og Rælingen at Ahusbanen ikke må betraktes som noe som skal frakte pasienter fra Groruddalen til sykehuset, men at banen legger til rette for økt vekst i de tre kommunene med til sammen 100.000 innbyggere.

Spørsmålet fra Jan Bøhler

«I et brev av 19. september fra Samferdselsdepartementet til arrangørene av en konferanse om byggingen av Ahusbanen varsles det at det ikke vil være aktuelt å komme med noen finansiering av banen fra regjeringens side før etter 2023. I den reviderte avtalen om Oslopakke 3 som er framforhandlet mellom Oslo og Akershus og staten, er det slått fast at finansieringen av Ahusbanen skal starte i perioden fra 2018, og at hele prosjektet bygger på det. Innebærer departementets brev at regjeringen vil utsette byggingen av Ahusbanen?»