NRK Meny
Normal

Går av som politimester

Ingrid Wirum går av som politimester i Asker og Bærum politidistrikt etter kun ni måneder i jobben.

Ingrid Wirum

Ingrid Wirum har vært i konflikt med de ansatte i Asker og Bærum politidistrikt.

– Politimester Ingrid Wirum har i et møte med meg i dag bedt om å bli løst fra embetet som politimester i Asker og Bærum i et forsøk på å skape ro i politidistriktet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding.

Wirum begynte i jobben som politimester i Asker og Bærum for bare ni måneder siden. Hun går av 1. april.

Politidirektoratet opplyser at det er behov for videre utvikling og omstilling i Asker og Bærum politidistrikt. Dette er et viktig arbeid som krever all oppmerksomhet.

– Jeg har respekt for den beslutning politimesteren har tatt. Hun tar på denne måten ansvar som leder for å skape ro i politidistriktet. Jeg ser frem til å bruke hennes sterke faglige kompetanse i en annen funksjon i politiet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Slaktet for lederstilen sin

I pressemeldingen skriver Politidirektoratet at de over tid har vært kjent med at det i Asker og Bærum politidistrikt har vært uoverensstemmelser om hvordan politidistriktet skal ledes og driftes.

Ingrid Wirum skal ha havnet i konflikt med flere av lederne i politidistriktet kort tid etter tiltredelsen, skriver VG.

Politidirektoratet mottok i desember i fjor et varslingsnotat fra hovedverneombudet i Asker og Bærum. Der ble Wirum slaktet for lederstilen sin.

Kritikken dreide seg blant annet om hvordan Wirum behandler lederne sine. De mente hun ikke involverte dem i endringer og omstillinger hun ønsket å gjennomføre. Flesteparten av lederne i distriktet stilte seg bak notatet, skriver avisen.

Vil ikke kommentere saken

Flere av politilederne fottalte VG at de følte seg latterliggjort, trakassert og mobbet av politimesteren.

NRK har ikke fått tak i Ingrid Wirum i dag. Hun har tidligere sagt til VG at man som øverste leder av et politidistrikt har man plikt til å rette opp kritikkverdige forhold og sørge for en positiv utvikling og endring.

– Det er derfor beklagelig at noen oppfatter dette negativt. Norsk politi er nå inne i en omstillingsperiode hvor det er behov for at det tas grep og at det sørges for utvikling og gjennomføring av nødvendige tiltak, sa Wirum til avisen.

Astrid Birgitte Borge blir konstituert politimester i Asker og Bærum fra 1. april. Hun jobber i dag som stasjonssjef i Asker. Borge ønsker ikke å kommentere saken.

Støttes av politilederlaget

Jonny Nauste

Jonny Nauste støtter Ingrid Wirum i konflikten.

Foto: Norges Politilederlag

Norges politilederlag har støttet Wirum i konflikten. Leder Jonny Nauste sier til NRK i dag at han skulle ønske at hun fortsatte som politimester.

– Ja, jeg skulle gjerne ha sett at hun var politimester lenger og at det ikke var en konflikt i Asker og Bærum politidistrikt. Jeg synes det er synd hun går av, men har full respekt for at hun trekker seg nå, sier Nauste.

– Må man regne med at man som leder havner i slike konflikter?

– Ja, som leder må man regne med at det stormer rundt deg. Men det er sjelden at vi har slike konflikter som i Asker og Bærum.

– Hva er det som er spesielt med denne konflikten?

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på det nå. Jeg har heller ikke førstehåndskunnskap om hva konflikten går ut på, sier Nauste.