Full strid om de minste skolebarna

Og nå sprer krangelen om hvem som skal ha gratis aktivitetsskole - eller skolefritidsordning - seg til flere steder i landet.

Inga Marte Thorkildsen og Astrid

BARNETEKKE: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) kom godt overens med Astrid og de andre AKS-barna på Korsvoll skole.

Foto: Olav Juven / NRK

– Tusenvis av barn vil miste tilbudet om gratis aktivitetsskole med de borgerliges opplegg. De vil få en ekstraregning på 22.000 kroner i året, sier Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Adressen avgjør

I dag er det hvilken bydel familien bor i som avgjør om eleven har gratis aktivitetsskole (AKS).

Høyre og de tre andre borgerlige partiene vil i stedet gi gratistilbudet til alle familier som tjener mindre enn én million kroner i året uansett hvor i byen de bor.

– Det blir feil å gi gratis aktivitetsskole til barn fra familier med millioninntekt på Sørenga mens barn fra familier med lav inntekt på Hovseter ikke få mulighet til å delta, sier skolepolitisk talsperson i Oslo Høyre, Saida Begum.

Saida Begum

USOSIALT: Det er usosialt og urettferdig å stenge barn fra familier med lav inntekt ute fra AKS fordi de bor i feil bydel, sier Høyres ordførerkandidat Saida Begum.

Foto: Olav Juven / NRK

Noen mister, noen får

I dag presenterte byrådet tall som viser at 6.381 barn vil miste tilbudet om gratis AKS med Høyres modell.

Til gjengjeld vil 3.890 barn som ikke har tilbudet i dag, få det, viser de samme beregningene.

– Da treffer man flere barn fra familier med lav og middels inntekt og aleneforsørgere som sliter med å få endene til å møtes, sier Saida Begum, som er Oslo Høyres ordførerkandidat.

Bergen

Den samme diskusjonen er gang flere steder i landet, blant annet i Bergen.

Det skjer etter at Arbeiderpartiets landsmøte i vår vedtok at alle førsteklassinger i landet bør ha gratis AKS - eller skolefritidsordning (SFO), som det heter utenfor Oslo.

SV-seier

I Oslo var gratis deltidsplass i aktivitetsskolen SVs største seier i byrådsforhandlingene for fire år siden. Siden har ordningen blitt trappet gradvis opp.

I dag troppet Inga Marte Thorkildsen opp på Korsvoll skole sammen med partifelle og Oslo-ordfører Marianne Borgen.

Marianne Borgen og Inga Marte Thorkildsen

HOVEDKRAV: Gratis AKS til alle vil være et av SVs hovedkrav i eventuelle byrådsforhandlinger, sier ordfører Marianne Borgen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Foto: Olav Juven / NRK

De ville markere at alle førsteklassinger i hele Oslo fra og med denne uka har gratis aktivitetsskole.

I åtte bydeler har elevene gratis AKS til og med tredje eller fjerde. Det er bestemt at det blir gratis til og med fjerde i alle disse bydelene fra neste skoleår.

– Usosialt

I de sju andre bydelene, blant annet alle på vestkanten, er det ingen enighet om opptrapping etter andre klasse. Det er usosialt og urettferdig, mener Høyre.

– Rektorer forteller at barn sitter i skolegården og ser på vennene sine på aktivitetsskolen mens de selv må stå utenfor.

– Alternativet er å gå hjem til en tom leilighet, og det er noe jeg ikke unner noen barn i Oslo, sier Saida Begum.

Disse vil få og miste gratis AKS

Bydel

Andel elever med familieinntekt under 1 mill. kr.

Elever som vil miste gratis AKS med de borgerlige

Nye elever som vil få gratis AKS med de borgerlige

Gamle Oslo

68,1%

447

0

Grünerløkka

60,6%

595

0

Sagene

51,9%

605

0

St.Hanshaugen

49,5%

135

379

Frogner

45,1%

126

314

Ullern

23,6%

247

220

Vestre Aker

23,2%

568

509

Nordre Aker

29,6%

447

611

Bjerke

62,8%

692

0

Grorud

76,9%

238

0

Stovner

78.8%

369

0

Alna

77,3%

508

0

Østensjø

51,3%

359

1160

Nordstrand

33,8%

460

696

Søndre Nordstrand

72,8%

585

0

Sum

53,0%

6381

3890

Tall fra byrådet basert på den vedtatte opptrappingen der alle har gratis deltidsplass i åtte bydeler fra høsten 2020.

Vil trappe opp

SV er enig i at dagens opplegg ikke er hundre prosent rettferdig. Derfor går de til valg på gratis deltids-AKS til alle uavhengig av bostedsadresse og økonomi.

– Dette handler om å gi et likeverdig tilbud til alle barn som bor i denne byen om å være med på leken, læringa og fellesskapet i aktivitetsskolen, sier ordfører Marianne Borgen.

Barn på Korsvoll SFO

LEGO-LEG: Maria, Astrid, Theo og Oskar på Korsvoll skole syns Lego er mer interessant enn kommunevalgkamp.

Foto: Olav Juven / NRK

– Men er det riktig å subsidiere mange familier med veldig god råd?

– Sånn er det med velferdsstaten vår, sier Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Noe av det vi er mest stolt av med velferdsstaten er at vi bygger den ut slik at den treffer alle framfor å lage byråkratiske ordninger som utestenger en god del som egentlig også hadde trengt det, sier Thorkildsen.

Hun sier at Oslo er en dyr by og at også familier som tjener over én million kroner til sammen kan slite med å få endene til å møtes.

Ikke flertall

Saida Begum på sin side minner om at SV ikke har flertall i byrådet for gratis AKS til alle. Det regner skolebyråden med å få etter valget.

– Vi har allerede fått til en historisk endring. En videre opptrapping er et toppkrav fra vår side, sier Inga Marte Thorkildsen.

Gratis deltidsplass til alle barn i Oslo vil koste om lag 550 millioner kroner i året. Med den vedtatte opptrappingen er prisen 320 millioner kroner.