Full kræsj om Oslo Lufthavn i Oslo-politikken

Høyre ber den nye byrådslederen være pådriver for utbygging av en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn. Men det synes ikke Raymond Johansen er viktigste kampsak midt i en klimakrise.

fly

ETTERLYSER ENGASJEMENT: Næringslivet kan bli lidende dersom kapasiteten på Oslo lufthavn sprenges, frykter Eirik Lae Solberg (H). Nå vil han ha byrådslederen som forkjemper for en tredje rullebane.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

– Næringslivet i Oslo trenger en flyplass med få forsinkelser og mange direkteruter for å kunne konkurrere internasjonalt. Oslo må være et attraktivt sted å være, og da er flyplassen viktig, sier Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre.

Hvert år øker antallet passasjerer som reiser til og fra Oslo Lufthavn. I høst har norsk luftfart advart om at flyplassen kan være for liten om ti til 15 år. NHO luftfart mener det nå haster med et vedtak og planlegging av en tredje rullebane på Gardermoen.

Solberg frykter næringslivet kan bli lidende hvis kapasiteten sprenges på hovedflyplassen. Nå ber han byrådsleder Raymond Johansen (Ap) engasjere seg.

Etterlyser en pådriver

Eirik Lae Solberg

Eirik Lae Solberg, Høyres gruppeleder.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Han må ta en lederrolle og prøve å samle bred støtte for å få etablert en tredje rullebane slik at Gardermoen blir en god flyplass for næringslivet i Oslo-regionen, sier Solberg.

Raymond Johansen er gjerne en pådriver for Oslo-regionen, men ikke for en ny rullebane.

– Oslo-regionen skal være motoren i Norge fremover. Men at det betyr å være en pådriver for en tredje rullebane på Gardermoen, tror jeg ikke er riktig, sier han.

Vil prioritere annerledes

Byrådsleder Raymond Johansen

Raymond Johansen, byrådsleder (Ap).

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Som Oslos byrådsleder blir han sentral i samarbeidsalliansen for osloregionen, som består av kommunene og fylkeskommunene i hovedstadsområdet.

Høyre mener han bør bruke posisjonen til å jobbe for den tredje rullebane, som for øvrig ennå ikke er vedtatt av Stortinget.

– Vi trenger en god og effektiv flyplass som kan veie opp for de avstandsulempene vi har. Hvis ikke risikerer vi at bedrifter slår seg ned andre steder som i København eller i Frankrike og Storbritannia, mener Solberg.

Men Johansen har andre prioriteringer.

– Jeg har litt vanskelig for å se at dette skal være den viktigste kampsaken, når vi står oppe i de største klimautfordringene i vår tid. Vi vil heller legge vekt på hvordan vi kan få et høyhastighetstog sørover og østover fra Oslo og mot Stockholm, sier han.