NRK Meny
Normal

Frykter ulykker mellom store og små båter

Det skal legges til rette for småbåter og padlere i havnebassenget i Oslo. Men flere er kritiske til at sikkerheten ikke er vurdert.

Oslo kajakklubb fryktar ulukker på fjorden, viss ikkje kommunen sørgjer for betre sikkerheit og planlegging. For i framtida er det meininga at langt fleire enn i dag skal ferdast i hamneområdet i fritidsbåtar, kajakk og kano.Created by InfoDispatcher

Padler Einar Kjerschow er ute med kajakken sin på Oslofjorden nesten hver dag. Fremover blir det trolig flere av dem, og mange er bekymret for sikkerheten til sjøs.

Einar Kjerschow er vant til å passe seg for både danskeferjer og mindre motorbåter, der han nesten daglig er ute og padler i indre Oslofjord.

Einar Kjerschow

Einar Kjerschow merker det godt om sommeren når det er mye båter ute. – Da blir det jo nokså mye sjø her.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Snart får han selskap av enda flere.

I høst bestemte politikerne at det skal legges til rette for offentlig fortøyning av småbåter, kajakker, kanoer og lignende der det er mulig langs Havnepromenaden i Bjørvika.

Men mens trafikken til lands er godt regulert, etterlyser Oslo kajakklubb et bedre system til sjøs.

– Vi må ha en ny fjordbruksplan slik at en får organisert fjorden på en bedre måte. Slik man har det på land mellom gående, syklister og biler må det også være på fjorden, sier Sveinung Oftedal som er leder i kajakklubben.

– Lite å stille opp med

Jens Petter Christensen

Jens Petter Christensen i Oslo Havn vil ha utredet farene ved at flere småbåter ønskes velkommen.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Også Oslo Havn er kritisk til at planene om å åpne opp for mer rekreasjonstrafikk er vedtatt, før sikkerheten er vurdert.

De har satt i gang et arbeid med en risiko- og sårbarhetsanalyse, der faremomenter knyttet til denne typen rekreasjonsbruk av farvannet skal vurderes.

– Vi har jo daglig anløp av de store fartøyene, og en liten kajakk ved siden av en stor utenlandsferje vil ha lite å stille opp med. Den kan være vanskelig å oppdage, spesielt ved nedsatt sikt og sjøgang, sier Jens Petter Christensen som er trafikksjef hos Oslo Havn.

Ønsker en aktiv havn

Samferdsels- og miljøbyråd Guri Melby sier at en revidering av Fjordbruksplanen skal komme.

Hun skal også vurdere tiltak for å sikre fjorden bedre.

– Vi ønsker å ha en aktiv havn, men ønsker også kajakker og badere og andre båtturister velkommen på fjorden – og det må det gå an å legge til rette for, sier byråden.

Sveinung Oftedal

Sveinung Oftedal i Oslo kajakklubb ønsker seg en ny plan, slik at trafikken til sjøs reguleres i likhet med trafikken på land.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK