– Viktig at ransvitner snakker om vonde følelser

Mange hundre var vitne til det brutale gullsmedranet på Grønland, lørdag. Nå ber bydelsoverlegen folk ringe kommunens døgnåpne hjelpetelefon, dersom de sliter med vonde tanker.

gullsmedran Grønland

Mange hundre kan ha vært i nærheten da flere maskerte og bevæpnede menn ranet en gullsmed på Grønland, lørdag. Mange av disse kan ha behov for hjelp til å bearbeide hendelsen.

– Det er veldig viktig å bearbeide de følelsene som oppstår etter en slik dramatisk hendelse, sier bydelsoverlege i Bydel Gamle Oslo, Irene Teslo.

Ranet av gullsmedforretningen skjedde midt i lørdagsrushet ved 12-tiden. Foran sjokkerte vitner fyrte de maskerte ranerne av flere skudd med automatvåpen før de forsvant i en fluktbil.

Selv om man som vitne ikke var direkte berørt, kan man få en reaksjon. Teslo sier det da er viktig å få hjelp til å håndtere følelsene.

  • Se den dramatiske overvåkningsvideoen her:
    En gullsmedforretning på kjøpesenteret Drøbak City har blitt frastjålet store verdier under et tyveri natt til onsdag.

– Snakk om følelsene

– Det enkleste og beste rådet, er å snakke med venner eller familie. Dersom dette er vanskelig, bør man ta kontakt med fagfolk, sier bydelsoverlegen.

Det er likevel viktig å prøve å fokusere på andre ting, slik at ikke de vonde minnene og bildene fra ranet får for stor plass i hverdagen.

Døgnåpen hjelpetelefon

Bydelsoverlege i Bydel Gamle Oslo, Irene Teslo

Bydelsoverlege i Bydel Gamle Oslo, Irene Teslo, sier det er viktig å få hjelp til å håndtere følelsene.

Foto: Rune Jensen / NRK

Da bildene fra ranet ble publisert i media, så bydelsoverlegen at behovet for hjelp trolig var større enn først antatt.

Kommunen er nå interessert i å komme i kontakt med de som ønsker hjelp.

– Alle som har behov for å snakke med noen, kan ringe Sosial Ambulant akutt-tjeneste på telefon 23 48 70 90. Her får man hjelp døgnet rundt, sier Teslo.

I ordinær arbeidstid kan man også ringe:

Kan få en reaksjon

Ifølge henne kan vitner til en slik dramatisk hendelse få ulike reaksjoner:

  • Fra sterk angst til helt nummenhet og følelsesløshet
  • Uro og rastløshet og /eller fjern og apatisk
  • Uvirkelighetsopplevelse
  • Ulike fysiske reaksjoner som rask puls, kvalme og uvelhet og /eller smerter og svimmelhet
  • Konsentrasjonsproblemer
  • Man kan oppleve det som vanskelig å ta valg
  • Søvnproblemer

Ikke oversikt over berørte

Til forskjell fra en brann, der beboerne ofte samles på ett sted, var dette en hendelse der man ikke hadde oversikt over hvor de berørte var.

– Det kan ha vært mange hundre som så dette, men som forsvant fra stedet etterpå, sier Teslo.

Ved dramatiske hendelser, som branner eller ran, kontakter politiet vanligvis Sosialt Ambulant akutttjeneste i Oslo kommune. Teamet skal hjelpe de som er vitner.

– Politiet konsentrerte seg først og fremst om de som var direkte berørt, det vil si familien som eide forretningen og de som var rett i nærheten. De fortalte politiet at det ikke var behov for profesjonell hjelp, derfor ble ikke teamet fra kommunen kontaktet, sier Teslo.