Frykter rødgrønn vraking av E18

Høyre og Venstre frykter at et eventuelt rødgrønt stortingsflertall skal forhandle vekk ny E18 gjennom Asker og Bærum.

Ny E18 Ramstadsletta

INNENFOR ELLER UTENFOR: Ny E18 gir kapasitetsvekst, men på grunn av høye bompenger skal det ikke bli trafikkvekst. Striden står om utbyggingen dermed er innenfor eller utenfor klimaforlikets mål om at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Her fra Ramstadsletta.

Foto: Statens vegvesen

Une Bastholm

VIL HA OMKAMP: Nasjonal talsperson og førstekandidat i Oslo, Une Bastholm (MDG).

Foto: Olav Juven / NRK

Grunnen er at MDG i går varslet omkamp om de omstridte motorveiplanene vest for Oslo.

– Stortinget bør se på dette på nytt. Vi kommer til å jobbe for det, forhåpentligvis fra en vippeposisjon fra høsten av.

– For Miljøpartiet De Grønne vil det å hindre mer motorveier inn til byene være en veldig viktig sak og noe vi kommer til å forhandle på, sier listetopp i Oslo, Une Bastholm.

Ikke klimavennlig

MDG kaster brannfakkelen E18 inn i stortingsvalgkampen etter Miljødirektoratets kritikk av utbyggingsplanene gjennom Bærum.

Statens eget ekspertorgan mener at veien gir «økt risiko for økte klimagassutslipp og en utvikling som ikke er klimavennlig».

Under stortingsbehandlingen av Nasjonal Transportplan i juni sa Arbeiderpartiet ja til full E18-utbygging. Det skjedde mot stemmene til SV og MDG og mot det Ap-dominerte Oslo-byrådets vilje. Senterpartiet gikk inn for fire års utsettelse.

Krever svar

Høyre og Venstre frykter at Arbeiderpartiet i eventuelle rødgrønne forhandlinger etter valget skal bli presset til å vrake dagens planer, som innebærer byggestart på strekningen Lysaker - Ramstadsletta allerede i 2019.

– MDG ønsker å frata Asker og Bærums befolkning muligheten til endelig å få på plass en løsning for denne veien som folk har kranglet om i årevis; få ned støyen, få ned lokale utslipp, få til den samme byutviklingen som i Bjørvika.

– Jeg krever at Arbeiderpartiet avklarer før valget hvordan det blir med denne veien hvis de blir avhengige av MDG, sier Abid Raja (V).

Intercity-tog utbygging

FRYKTER OMKAMP: Førstekandidat i Akershus, Abid Raja (V), og leder for Stortingets transportkomité og andrekandidat i Oslo, Nikolai Astrup (H).

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Frykter stans

– Både MDG og SV har sagt at de ønsker å stanse dette prosjektet. Senterpartiet har sagt at de vil utsette prosjektet, og Oslo Arbeiderparti, Jonas Gahr Støres eget fylkespartilag, er også motstander.

– Dersom det blir et nytt flertall, frykter jeg at dette veldig viktige prosjektet både for Oslo, Asker og Bærum blir stanset, sier Nikolai Astrup (H).

Står ved vedtaket

Samferdselspolitisk talsmann Eirik Sivertsen sier at Arbeiderpartiet stiller seg bak E18-vedtaket med mindre regjeringen skulle stemple dagens planer som brudd på klimaforliket når den behandler Oslo kommunes klage.

Eirik Sivertsen (Ap) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

VIL IKKE HA OMKAMP: Samferdselspolitisk talsmann Eirik Sivertsen (Ap).

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Da saken ble behandlet i Stortinget i vår, ga vi vår tilslutning til utbyggingen under forutsetning av at den er i tråd med klimaforliket.

– Nå ligger saken i en formell prosess som skal avgjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Enten er planene innenfor det Stortinget har bestemt, eller så er de utenfor, og det vil vi forholde oss til.

Så dersom departementet mener at planene er innenfor klimaforliket, der veksten i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange, så går dere videre med de planene dere ble enige om i NTP?

– Det er riktig, sier Eirik Sivertsen.