Frykter ny dødelig dyresykdom

En smittsom og dødelig dyresykdom er oppdaget i Norge. Sykdommen angriper hjernen og nervesystemet hos elg og rein. Og nå må Oslo kommune slutte å legge ut saltsnacks til dyrene.

Elg som slikker på saltstein

FRYKTER SMITTESPREDNING: Saltstein er som godteri for elg, som denne i Bærumsmarka. Nå er det forbudt å sette ut saltsteiner fordi det er oppdaget en dødelig dyresykdom blant hjortevilt i Norge.

Foto: Knut Johansson / viltkamera

Knut Johansson

FRYKTER ELGKRISE I TRAFIKKEN: Det er innført fôringsforbud for hjortevilt i flere av landets fylker. Oslo er foreløpig unntatt, men Knut Johansson i bymiljøetaten frykter at mange elg vil trekke ned i trafikkerte områder hvis kommunen må fjerne fôringsplassene i Oslomarka.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– For å unngå smitte må Oslo kommune nå slutte å sette ut saltslikkesteiner til elg i Marka, sier Knut Johansson, som er seksjonssjef for Nordmarka i bymiljøetaten i Oslo kommune.

Hvert år setter kommunen ut et titall slike steiner.

– Saltsteinene er som godteri for dyrene, og hjelper oss å holde oversikt over hvor stor bestanden er.

Men på grunn av den dødelige dyresykdom Chronic Wasting Disease (CWD) må kommunen kutte dem ut. Sykdommen rammer elg, rein, hjort og rådyr, og angriper nervecellene. Lignende sykdommer er skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe.

Er bekymret

Chronic Wasting Disease har vært kjent i Nord-Amerika i mange tiår og er aldri tidligere påvist i Europa. Men i år er det funnet to syke elg i Sør-Trøndelag og et reinsdyr i Sogn og Fjordane. Det gjør Knut Johansson bekymret.

– Hvis den angriper hos oss så blir jeg bekymret for bestanden. Vi kan ikke ha en tett bestand fordi da vil smitten hele tiden flyttes rundt.

Ifølge Mattilsynet smitter ikke sykdommen til andre dyr eller mennesker. Det er nå laget et overvåkningsprogram der det skal sendes inn prøver av vilt, forteller Knut Madslien, fagansvarlig for vilthelse på Veterinærinstituttet.

– Det er et stort mysterium hvordan sykdommen har dukket opp i Norge. Mattilsynet og Miljødirektoratet har satt i gang en kartlegging under jakten. Da skal vi ta mange tusen prøver av tamme rein som slaktes.

Det er også innført forbud mot saltslikkesteiner og utlegging av fôr til hjortevilt i deler av landet, bruk av luktestoff og flytting av hjortedyr over fylkes- og landegrenser.

Vil ikke kutte ut fóring

Knut Madslien

Knut Madslien er fagansvarlig for vilthelse på Veterinærinstituttet.

Foto: Eivind Røhne / Veterinærinstituttet

Oslo kommune har lang tradisjon for å legge ut mat til elg i Marka om vinteren. Fôringsforbudet gjelder så langt ikke her, sier Knut Johansson som mener vinterfôring i Oslo er helt nødvendig.

– Vi ser at etter at vi begynte å fôre i Sørkedalen og Maridalen, så har antall elgpåkjørsler vært langt lavere. Dyrene stopper der istedet for å fortsette ut på Ring 3 og nedover i bebyggelsen. Det vil få store konsekvenser hvis vi ikke kan fôre. Da blir det mange tragedier i trafikken.

Johansson sier de vil fortsette å legge ut mat til elgene, og samtidig overvåke situasjonen veldig nøye.

– Hvis vi ser at det er smitte så må vi gå sammen med Mattilsynet og treffe de nødvendige tiltakene.