Normal

Frykter fylkesforvirring for folk flest

Fylkespolitikerne må gå sammen og lage regionpartier før fylkestingsvalget om to år. I stortingsvalget om fire år er det tilbake til valg i gamle fylker.

Kommune- og fylkestingsvalg 2015

FORVIRRING: Når du skal stemme ved fylkestingsvalget i 2019 skal du stemme på lister og kandidater som stiller for hele det nye fylket. Bildet er fra fylkestingsvalget i 2015.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Uoversiktlig og ganske vanskelig å forstå, sier Gjermund Skaar fra Akershus SV.

– Det virker rotete for oss politikere, og det virker sikkert enda mer rotete for folk som ikke driver med politikk til daglig, supplerer Morten Vollset (Sp).

Fylkespolitikere i Akershus

Viken-motstandere Gjermund Skaar (SV) (t.v.) og Morten Vollset frykter folkelig forvirring om nye valglister og distrikter.

Foto: Dag Aasdalen / nrk

De to fylkespolitikerne i Akershus er blant motstanderne av tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold til et nytt storfylke eller region. Etter stortingsvalget rykker sammenslåingen raskt nærmere.

Må lage regionparti

Før fylkestingsvalget om to år må partiene i de sammenslåtte fylkene ha dannet nye regionpartier som igjen stiller en liste i hele storfylket. Dette får NRK bekreftet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Valget høsten 2019 vil gjennomføres som om sammenslåingen allerede er skjedd, slik at alle innbyggere i den nye fylkeskommunen vil kunne stille til valg og ha stemmerett til det nye fylkestinget. Velgeren skal da stemme på lister og kandidater som stiller for hele det nye fylket.

De nye regionene

Innenfor hver av region skal partiene stille felles valgliste om to år. Om fire år er det tilbake til fylkene som valgkrets.

Departementet vil komme med nærmere bestemmelser om gjennomføringen av valget, får NRK opplyst i en e-post fra kommunalavdelingen.

– Fristen for innlevering av listeforslag er klokken 12 den 31. mars i valgåret, altså i 2019, orienterte fylkesadvokat i Akershus fylkeskommune Geir Atle Mjeldheim i forrige fylkestingsmøte. Denne fristen gir enkelte politikere bakoversveis.

Får hastverk

Om rundt ett og et halvt år må politikerne være klare med valgprogram og valglister sammensatt av politikere fra de tre fylkene.

– Vi har veldig dårlig tid, fastslår SVs gruppeleder i Akershus, Gjermund Skaar.

Gjermund Skaar

Partiene får dårlig tid om de skal lage regionpartier før neste fylkestingsvalg, mener gruppeleder for SV i Akershus, Gjermund Skaar.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det er mange årsmøter, demokratiske prosesser, nominasjonskomiteer og valgkomiteer som skal settes ned, ramser han opp.

– Jeg er enig i at vi får dårlig tid, sier Morten Vollset (Sp).

– I tillegg kan det fort bli rotete for velgerne. Her skal de velge politikere fra regionen til et fylkesting.To år senere skal velgerne tilbake til de gamle fylkene og velge representanter til Stortinget, sier Senterpartiets gruppeleder i Akershus oppgitt. I grunnloven står det at representantene velges fra 19 valgkretser og dette er foreløpig ikke endret.

Avviser forvirring

– Nei, jeg tror ikke velgerne blir forvirret. De vet veldig godt hva de skal velge til, om det er til Stortinget eller de nye fylkestingene, sier Helge André Njåstad. Fremskrittsparti-representanten ledet kommunalkomiteen i forrige stortingsperiode og var helt sentral i behandlingen av regionreformen.

Han har også liten forståelse for kritikken fra rødgrønne partier i Akershus om at partiene får hastverk med å rekke fylkestingsvalget.

-Det er velkjent at de som er imot noe sier det går for fort. Man har hatt god tid siden Stortinget behandlet regionreformen og gjorde sine vedtak, hevder Njåstad.