NRK Meny
Normal

Frykter forurensning av drikkevannet i Ås og Oppegård

Ås kommune frykter at et jorddeponi skal forurense Gjersjøen, som er drikkevannet til Ås og Oppegård. Deponiet på Nøstvedt gård har nemlig blitt fylt opp med dobbelt så mye jordmasse som de har lov til.

Deponiet stengt

STENGT: Jorddeponiet på Nøstvedt gård ble stengt med øyeblikkelig virkning etter at Ås kommune fant ut det var kjørt inn dobbelt så mye jord som har tillatelse til. I tillegg fant kommunen ut at terskelverdiene var oversteget, og derfor redde for at deponiet skal forurense drikkevannet i Gjersjøen.

Foto: Kjell Vesje / NRK

Lars Juul

Lars Juul eier jorddeponiet som Ås kommune frykter skal forurense drikkevannet i Gjersjøen.

Foto: Kjetill Vesje / NRK

– Vi har fått opplysninger om er at det er kjørt inn vesentlig mer masse enn det er godkjent for, og i tillegg er terskelverdiene oversteget, sier leder av byggeavdelingen i Ås kommune, Arve Bekkevard.

Gjersjøen er drikkevannskilde for i underkant av 40.000 mennesker i Oppegård og Ås kommuner.

Eieren av gården, Lars Juul, risikerer derfor nå tvangsmulkt fordi kommunen er redd for at deponiet skal forurense drikkevannet i Gjersjøen. Ås kommune har også pålagt stans i deponiet med øyeblikkelig virkning.

Innrømmer for mye jord

Juul har i mange år jobbet med å fylle opp flere bratte dalsøkk på eiendommen. Siden 2006 har han tatt imot om lag 150 000 lastebillass med jord fra byggeplasser og bedrifter på Østlandet, men det er dobbelt så mye som han har tillatelse til. I fjor tjente han to millioner kroner på denne virksomheten.

Lars Juul innrømmer at han har tatt imot mer jord enn han har lov til.

– For meg er dette nylig blitt et tilbakeført jordbruksområde, det er svaret mitt, sier Juul.

– Bare rene jordmasser

Juul sier det bare er rene jordmasser i deponiet. Men ifølge Ås kommune er det gjort målinger av sigevannet fra fyllingen, og flesteparten av disse prøvene viser større utslipp enn det som er anbefalt.

– Nå skal alle instansene som er berørt i kommunen samles for å gå over alt materialet vi har fått inn. Ut fra det skal det vurdere hvilke tiltak og krav vi skal stille, sier leder av byggeavdelingen i Ås kommune, Arve Bekkevard.

Bekkevard mener kommunen har grunn til å være bekymret fordi terskelverdiene er oversteget, men påpeker at det ikke nødvendig betyr at noe er galt.

Juul mener han ikke har handlet på bekostningen av miljøet.

– Når du tar imot mer enn det deponiet er tillat for, er det ikke da også fare for forurensning?

– Nei, det er det ikke, sier Juul.

Lars Juul

Lars Juul mener det bare er rene jordmasser i deponiet, men ifølge Ås kommune er det gjort målinger av sigevann fra fyllingen som viser større utslipp enn det som er anbefalt.

Foto: Kjell Vesje / NRK