Frykter enda lengre køer i passkontrollen

Problemene ved Oslo Lufthavn kan bli enda verre enn de var tidligere i høst, advarer NHO Luftfart. Hittil i år har flyselskapene tapt over 40 millioner på køene i grensekontrollen og bemanningen er fortsatt for lav, mener interesseorganisasjonen.

Passkontrollen på Gardermoen

LANGE KØER: Det er vært lange køer i passkontrollen på Gardermoen i sommer. I september ble grensekontrollen blitt styrket med flere nye stillinger.

Foto: Simon Solheim / NRK

– Kravet til dokumentkontroll vil trolig bli enda strengere neste år. Og sammen med jevnt økende flytrafikk, så frykter vi at problemene på Oslo Lufthavn vil bli mye verre, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i interesseorganisasjonen NHO Luftfart.

Lange køer i passkontrollen skapte i sommer mye frustrasjon.

Torbjørn Lothe

BEKYMRET: Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart frykter at forholdene ved Oslo Lufthavn kan bli enda verre enn de var tidligere i høst.

Foto: NHO Luftfart

– Dette rammet først og fremst de reisende, men flyselskapene tapte også mye penger, sier Lothe.

Ifølge ham har norske flyselskap hatt kostnader på rundt 40 millioner knyttet til grensekontrollen så langt i år.

– Det er penger som er brukt til å ta vare på passasjerene sine, ved blant annet hotellopphold og mat.

Ingen bedring på tross av nye stillinger

Hovedverneombud Audun Martinsen

HELSEFARLIG: Hovedverneombud Audun Martinsen mener grensekontrollen på Gardermoen trenger mange flere ansatte.

Foto: NRK

Vernetjenesten i politiet truet med å stenge kontrollen fordi den var så underbemannet at kontrollørene fikk høyt blodtrykk og stresslidelser.

Partene løste til slutt konflikten med blant annet å styrke grensekontrollen med flere nye stillinger. Dette har likevel ikke bedret situasjonen, mener Lothe.

– Vi har hatt svært mange tilfeller av lange køer og problemer med trafikkavviklingen i høst også, sier han.

Hovedverneombudet for politiet på Romerike, Audun Martinsen, er fortsatt bekymret for helsen til de ansatte.

– For at de ansatte skal ha en forsvarlig arbeidsdag er man nødt til å ansette 40–50 nye i politiet på Gardermoen, sier Martinsen.

Det betyr 25-30% flere enn i dag.

Nye Schengen-regler kan påvirke passkontrollen

Det pågår nå forhandlinger som endrer regelverket for personkontroll ved yttergrensene i Schengen-området.

Europaparlamentet vil trolig ta en avgjørelse dette i løpet av høsten.

Dette kan gi en strengere dokumentkontroll.

– I tillegg til flere ansatte, er det derfor behov for penger til kjøp og drift av tekniske løsninger som kan lese pass, slik at man kan få unna trafikken på en smidig måte, sier Lothe.

Laster innhold, vennligst vent..

Under 12 minutter ventetid regnes av Avinor som akseptabelt og vises i grafen som 11 minutter. Men kan reelt sett ha vært lavere.

EU krevde økt bemanning

Jan Eirik Thomassen

SIKKER: Seksjonssjef Jan Eirik Thomassen i Politidirektoratet sier at publikum kan være trygge på at samfunnsoppdraget i grensekontrollen blir tatt på alvor.

Foto: Olav Døvik

Ved en tidligere Schengen-inspeksjon i 2011 krevde EU en umiddelbar bemanningsøkning for at Norge skulle kunne ivareta sine Schengen-forpliktelser.

Justisdepartementet svarer på EU-kritikken gjennom en e-post til NRK at det er opptil Politidirektoratet å forvalte pengene de får overført fra statsbudsjettet.

Statsbudsjettet er ennå ikke vedtatt i Stortinget og Politidirektoratet kan derfor ikke svare på hvor mange som skal sitte i passkontrollen neste år.

– Publikum skal være trygge på at politiet skal ivareta både god grensekontroll, beredskap og kriminalitetsutfordringer på Gardermoen, sier seksjonssjef Jan Eirik Thomassen i Politidirektoratet.

Ifølge Politidirektoratet er det ikke klart når reglene for grensekontrollen blir skjerpet.