NRK Meny
Normal

Frykter en ny rødgrønn regjering vil ta penger fra storbyene

Høyre er redd en ny regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil tappe Oslo og andre store byer for penger og strø dem utover distriktene.

Arbeiderpartiets landsmøte 2017

NYTT PARTIPROGRAM: Ap-leder Jonas Gahr Støre ble hyllet etter landsmøtetalen i går. I dag starter behandlingen av nytt partiprogram. Høyre frykter at Oslo blir den store taperen dersom Ap i en eventuell ny regjering endrer måten staten fordeler penger til kommunene på.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Partiets gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, viser til at den sittende regjeringen har gjort flere endringer i måten staten fordeler pengene på som har kommet Oslo og andre store byer og folkerike kommuner til gode.

Har mener at følgende formulering i utkastet til partiprogram, som Arbeiderpartiets landsmøte starter behandlingen av i dag, gir grunn til engstelse:

Arbeiderpartiet vil ha en gjennomgang av det kommunale og fylkeskommunale inntektssystemet for å sikre et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.

Programkomitéens forslag til stortingsvalgprogram

– Jeg er bekymret for at hvis dette blir vedtatt, så ønsker Arbeiderpartiet en omlegging av noe som gir Oslo 750 millioner kroner mer å rutte med hvert eneste år.

Tusen lærere

Eirik Lae Solberg foran rådhuset

BEKYMRET: Oslo er dømt til å tape hvis Arbeiderpartiet skal samarbeide med Senterpartiet om kommunenes inntekter, mener Eirik Lae Solberg (H).

Foto: Olav Juven / NRK

– Det tilsvarer mer enn 900 sykehjemsplasser og over tusen nye lærere. Det vil garantert Oslo tape på, sier Lae Solberg, som var finansbyråd i Oslo fram til siste kommunevalg.

Men er ikke formuleringen så rund at den like gjerne kan bety mer penger til Oslo?

– Vi vet at Arbeiderpartiet tidligere har motsatt seg endringer i inntektssystemet som har gått i Oslos favør.

– Når vi i tillegg vet at Arbeiderpartiet satser på å samarbeide med Senterpartiet i regjering, så vet vi hva dette ender med. Resultatet blir at Oslo og Oslos innbyggere taper, sier han.

– Nedkjemp forslaget

Det er summen av endringer i inntektssystemet til fylkeskommunene (Oslo er både kommune og fylke), veksttilskuddet og rammetilskuddet som ifølge Høyre summerer seg til om lag 750 millioner kroner i pluss for Oslo.

Eirik Lae Solberg oppfordrer Oslo Arbeiderparti til å gjøre hva de kan på landsmøtet for å nedkjempe forslaget som han mener vil snu den positive utviklingen.

Etterfølgeren hans som finansbyråd, Robert Steen (Ap), hilser derimot en gjennomgang velkommen.

Mer til kommunene

Robert Steen

IKKE BEKYMRET: Formuleringen kan like gjerne bety mer penger til Oslo, mener Robert Steen (Ap).

Foto: Olav Juven / NRK

– Hvis vi skulle få et regjeringsskifte til høsten, vil den nasjonale regjeringen og byene – som i stor utstrekning styres av Arbeiderpartiet – kunne jobbe sammen for å møte morgendagens utfordringer.

– Jeg tenker på modernisering, digitalisering, globalisering, det grønne skiftet og ikke minst urbanisering; at folk flytter til byer som aldri før. Da må vi også se på strukturen og inntektssystemet; om det vi har i dag er tilpasset utfordringen.

Kan formuleringen like gjerne bety mer til de store byene?

– Definitivt, svarer Robert Steen og viser til at Ap i sitt alternative statsbudsjett for 2017 ville gi kommuner og fylker tre milliarder kroner mer enn regjeringen. 338 millioner kroner av økningen skulle gå til Oslo.

– Dessuten vil vi at staten dekker 70 prosent av de store infrastrukturinvesteringene innen kollektivtransport, mot 50 i dag.

– Arbeiderpartiet vil også gjeninnføre den statlige støtten til rehabilitering av sykehjem. Regjeringens kutt her påfører Oslo et tap på to milliarder kroner, sier Steen.