Frykter dyktige ansatte forsvinner

Dyktige ansatte i Akershus fylkeskommune vil forsvinne hvis fylket slår seg sammen med Østfold og Buskerud. Det frykter de store arbeidstakerorganisasjonene.

Morten Trudeng - fra Akademikerne, Jonill Engesæter fra Delta, , hovedtillitsvalgt for skolenes land

BEKYMRET: Morten Trudeng fra Akademikerne, Jonill Engesæter fra Delta, Øyvind Wiksaas fra Skolenes landsforbund og Ine-Lill Gabrielsen fra Utdanningsforbundet.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Avtalen for den nye Viken-regionen innebærer at drøyt 130 ansatte må belage seg på jobb i Drammen og i Sarpsborg.

– Det vil medføre at kvaliteten på kompetansen her i fylket og i den nye Viken-regionen vil gå ned. Det er hovedbekymringen, sier Morten Trudeng fra Akademikerne i Akershus.

Tror folk vil skaffe seg nye jobber

I går hadde Trudeng og tillitsvalgte for Delta, Skolenes landsforbund, og Utdanningsforbundet møte med Akershus-politikerne. De store arbeidstakerorganisasjonene er engstelige for hva avtalen med Buskerud og Østfold vil bety for fremtiden.

Utdanningsforbundet mener Akershus kommer dårligst ut fordi det legges opp til tre like store sentraladministrasjoner og fordi Akershus ligger nært Oslo.

– Det er veldig lett å gå noen få skritt over til departementer og direktorater og andre gode kompetanseorganisasjoner. Med en gang det er uro i en organisasjon, så skjer det med gode medarbeidere med høy kompetanse at de søker der hvor best og størst utfordringer, sier hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Akershus, Ine-Lill Gabrielsen.

Tror folk blir

Fylkesordfører i Akershus Lars Salvesen (KrF) forstår bekymringen, men tror at arbeidsoppgavene i en ny region vil bli så spennende at folk blir.

– Vi ønsker selvfølgelig ingen kompetanseflukt. Vi har sagt at alle skal få lov til å beholde sin stilling i fem år fremover, sier fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Salvesen (KrF)

Han er en av politikerne som etter alt å dømme vil sikre flertall for den nye regionen i desember. SVs gruppeleder Gjermund Skaar har lenge vært motstander av regionen og mener ansatteordanisasjonene i skolesektoren har levert nye argumenter for hvorfor de bør si nei.

 Gjerund Skaar

KRITISK: Gjermund Skaar (SV) er skeptisk til en ny region og

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Dette forsterker vår skepsis til hele regionreformen. Man foringer det fagmiljøet som gjør Akershus videregående skole til en av de beste i landet, så det er noe vi skal ta på alvor.