NRK Meny
Normal

Frykter at torsken kan bli sprengt bort i Indre Oslofjord

Fiskeridirektoratet fraråder sprengning i hele Indre Oslofjord i perioden februar til april, mens torsken er midt i gyteperioden. Kystverket holder på å sprenge vekk skjær for å gi bedre plass til cruise- og tankbåter.

Sprengning Oslofjorden

SPRENGNINGSARBEID: Siden oktober 2015 har Kystverket jobbet med å rydde Oslofjorden for skjær. Sprengningsarbeidet har fått kritikk fra både politikere og miljøaksjonister.

Foto: NRK

Det bør ikke sprenges i det hele tatt i hele Indre Oslofjord i gyteperioden for torsk. Det understreker Fiskeridirektoratet.

Direktoratet er sterkt kritisk til at Kystverket for tiden er i ferd med å sprenge vekk en rekke skjær i fjorden for å gi bedre plass til cruise- og tankbåter.

Erik Ludvigsen

MISFORSTÅTT: Regiondirektør Erik Ludvigsen sier Fiskeridirektoratet hele tiden har frarådet sprengning i hele Indre Oslofjord i hele gyteperioden.

Foto: Espen Bierud / NRK

Regiondirektør Erik Ludvigsen i Fiskeridirektoratet mener torskebestanden står i fare, dersom Kystverket fortsetter sine planlagte sprengningsarbeider i de nærmeste månedene.

– Konklusjonen er ganske enkel, kysttorskstammen er på et historisk lavmål og vi vil ha en føre-vár-holdning i dette arbeidet. Derfor gjentar vi den frarådningen vi tidligere har gitt og sier at det ikke bør finne sted sprengning i gyteperioden for torsk. Den er vi midt inne i nå, fra februar til april, sier regiondirektøren.

Ludvigsen sier Fiskeridirektoratet hele tiden har frarådet sprengning i denne perioden, men at det trolig har oppstått en misforståelse.

Fylkesmannen vil revurdere tillatelsen

Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som har gitt Kystverket tillatelse til sprengningen.

Fiskeridirektoratet har nå sendt et brev til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, der frarådingen kommer tydelig fram.

Are Hedén, fylkesmiljøvernsjef

NYTT: Fylkesmiljøvernsjef Are Hedén sier Fylkesmannen tidligere kun har forholdt seg til å tillate sprengning i deler av Indre Oslofjord, mens Fiskeridirektoratet nå fraråder sprengning i hele fjorden.

Foto: FYLKESMANNEN

Fylkesmiljøvernsjef Are Hedén sier dette er nytt for Fylkesmannen og at de tar saken alvorlig.

– Vi har i tillatelsen sagt at det ikke skal sprenges i de registrerte gyteområdene i den perioden og nå får vi høre at direktoratet ikke ønsker at vi skal sprenge i det hele tatt i Indre oslofjord. Vi må da vurdere det innspillet og avveie med de totale samfunnshensynene, sier Hedén.

Fylkesmiljøvernsjefen sier at Fylkesmannen i løpet av fredag eller mandag vil vurdere hva som skal skje videre med Kystverkets arbeid i Indre Oslofjord.

Også de økonomiske konsekvensene av å stoppe arbeidet nå vil bli tatt med i vurderingen.

Kystverket vil følge Fylkesmannens pålegg

Frøydis Rørtveit Stensvik

FØLGER FYLKESMANNEN: Frøydis Rørtveit Stensvik, leder ved Senter for utbygging i Kystverket, vil rette seg etter den tillatelsen som Fylkesmannen gir.

Foto: PRIVAT

Kystverket vil nå avvente Fylkesmannens nye vurdering av sprengningsarbeidet.

Frøydis Rørtveit Stensvik, som leder Senter for utbygging i Kystverket, sier de til nå har fulgt den mudre- og deponeringstillatelsen de har fått fra Fylkesmannen.

– Det er mange krav i forhold til når på året det sprenges. Noen perioder er det bade- og rekreasjonstid, det er hekkeperioder, det er gyteperioder. Fylkesmannen har vurdert disse periodene og har gitt oss tillatelse til å begynne sprengningsarbeide nå, sier Stensvik.

– Dersom denne blir endret vil vi endre vårt arbeid. Vi er lojale mot den tillatelsen Fylkesmannen har gitt oss og vi vil følge de pålegg som de gir oss.