Frykter Aker vil ende som hotell

Oslo politikere raser mot at helseministeren ikke griper inn når Oslo universitetssykehus vil selge Aker sykehus på det åpne markedet.

Aker sykehus
Foto: NRK

I dag besøkte Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sykehuset for første gang, en drøy måned etter at det ble vedtatt å legge ned Aker.

- Vær så snill å ikke legge ned Aker, tagg en gråtende Elin Risåsen i Akers venner da hun møtte helseministeren på Aker sykehus med bønn om å redde sykehuset.

SE VIDEO :

Video AKER-230310-OA-165404-SI_OA.mp4

- Det blir for dumt

Da Aker ble vedtatt nedlagt som vanlig sykehus tidligere i år, inviterte helseministeren Oslo kommune til et samarbeid om å finne andre helsetjenester å fylle Aker med.

Rus og psykiatri og storbylegevakt er forslag som allerede er lansert.

Det kom derfor overraskende på flere Oslo- politikere at ledelsen ved Oslo Universitetssykehus nå innstiller på å legge Aker ut for salg på det åpne markedet.

I 2002 måtte Oslo kommune gi fra seg Aker sykehus til staten uten å få en krone i betaling. Syversen mener det blir for dumt at kommunen nå må kjøpe tomten tilbake til markedspris hvis de har bruk for den.

- Jeg synes denne saken er helt uhørt. Her gir Oslo kommune fra seg et stort sykehus vederlagsfritt til staten, for at det skal drives sykehus der. Så går det noen år før staten ikke har bruk for Aker lengre, så da selger de det fritt på det åpne markedet, sier Hans Olav Syversen, Stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti.

- Hva tror du vil skje om styret i Oslo Universitetssykehus går med på dette?

- Da frykter jeg at vi kan sitte igjen med et hotell på Aker sin tomt, og et sykehus på Ahus som ikke greier å ta i mot det antallet pasienter vi vet kommer i årene fremover.

Syversen mener det nå er på høy tid at helseministeren griper inn i prosessen:

- Hvis heleministeren sitter taus i forhold til dette, så har hun jo gitt opp en enhver styring av prosessen rundt Oslosykehusene, sier han til NRK.

Gav ingen løfter

Helseminister Anne- Grete Strøm- Erichsen kunne i dag ikke love Elin Risåsen og de andre i Akers venner å redde sykehuset, men antydet at det kan være lurt å gå i dialog med kommunen før tomten legges ut for salg.

- Jeg synes man skal gå i dialog med Oslo kommune først, og se hva man eventuelt ville ha bruk for. Så har jeg forståelse for at man skal frigjøre kapital, men her er det snakk om at man bør gå i dialog med kommunen først, sier Strøm-Erichsen.