NRK Meny
Normal

Frp tror ikke på noen Bergen-effekt i Oslo

Køtiden inn til Bergen har blitt mer enn halvert etter at det ble innført rushtidsavgifter. I oktober innføres takster i rushtiden i Oslo, men Frp tror ikke bilbruken vil bli mindre av den grunn.

Antall bomstasjoner øker i Oslo

I oktober blir det rushtidsavgift også i Oslo. Frps Mazyar Keshvari mener dette ikke er veien å gå for å få ned biltrafikken.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Mazyar Keshvari

Frps Mazyar Keshvari mener endringene i Bergen er så små at man ikke med sikkerhet kan slå fast at de skyldes rushtidsavgiften.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Fremskrittspartiet har vært sterkt kritiske til innføringen av rushtidsavgifter i Oslo,
og mener resultatene fra Bergen ikke viser at avgiftene fungerer.

– Den endringen vi ser etter at rushtidsavgiften ble innført i Bergen i februar 2016 er så liten at man ikke kan si med sikkerhet at det skyldes avgiften. Det kan like gjerne skyldes andre ting, som at innbyggerne har gått over til el- eller hybridbil eller tar mer kollektivtrafikk, sier leder i Fremskrittspartiet i Oslo, Mazyar Keshvari.

Ett år og tre måneder etter at den økte bompengesatsen i rushtiden ble innført i februar 2016, er det blitt 14 prosent færre biler på innfartsårene i Bergen i rushtiden, og en trafikknedgang på 5,4 prosent i bomringen totalt sett.

Keshvari mener det er andre tiltak enn avgifter som må til for å få redusert bilbruken i Oslo.

– Skal man få til noe som monner, er man nødt til heller å satse på kollektivtrafikk. Jeg synes ikke riktig vei å gå er å straffe dem som må bruke bil.

Riktig virkemiddel

Hanna Marcussen

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG) håper på samme effekt i Oslo som i Bergen.

Foto: Monica Løvdahl

En som derimot tror på en Bergen-effekt også i Oslo er byråd for byutvikling, Hanna Marcussen fra Miljøpartiet De grønne. Hun er veldig glad for å se at det ble enda større reduksjon i biltrafikken i Bergen enn forventet, og håper det samme vil skje når det innføres rushtidsavgifter i bomringene i Oslo i oktober.

– Jeg synes dette viser at en rushtidsavgift er riktig virkemiddel for å få ned køen, få nyttetransporten lettere frem og få bedre luftkvalitet for byens innbyggere.

Ikke like stort utslag i Oslo

Ifølge beregninger gjort for Statens vegvesen har innføringen i Bergen ført til generelt mindre trafikk, en høyere elbilandel og mindre lokale utslipp.

– Dette motbeviser at bompengesatser må dobles mange ganger for å redusere bilbruken i rushtiden. Man kan forvente å oppnå det samme i Oslo som i Bergen, sier James Oyugi Odeck, professor i transportøkonomi.

Men dette er ikke forsker ved Transportøkonomisk institutt, Lasse Fridstrøm, helt enig i. Han mener tillegget som blir innført i oktober er for lite til å ha samme effekt i Oslo som i Bergen.

– Bilister i Oslo er allerede vant til ganske høye bompengeavgifter. Rushtidsavgiften vil nok ha en viss effekt, men ikke gi like stort utslag som i Bergen, sier Fridstrøm.