NRK Meny
Normal

Carl & Co har kravlista klar

Mer til eldre, rusomsorg og idrett, dyrere månedskort, salg av Oslo kommunes Hafslund-aksjer og ytterligere 25 barnehager. Det er noen av Frp-kravene byrådspartiene blir møtt med mandag.

Øystein Sjøtveit og Carl I. Hagen

Carl I. Hagen og Øystein Sjøtveit, leder og nestleder i Frps bystyregruppe, møter byrådspartiene med 50 sider med budsjettkrav.

Foto: Olav Juven / NRK

I begynnelsen av neste uke starter budsjettforhandlingene i Oslo rådhus mellom Fremskrittspartiet på den ene siden av bordet og Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti på den andre.

I sitt alternative Oslo-budsjett for 2015 vil Frp ha påplusninger for 300 millioner kroner på driftssiden og 680 millioner kroner på investeringssiden. Gruppeleder Carl I. Hagen oppsummerer hovedprioriteringene slik:

– Det er å styrke eldreomsorgen vesentlig, sikre bedre hjelp til de rusavhengige som byrådet dessverre kutter, samt å innfri Oslo Idrettskrets' ønsker om mer midler til helt nødvendige tiltak innen breddeidretten.

Plusser på nesten en milliard

Innen eldreomsorgen vil Frp styrke hjemmetjenesten og eldresentrene, øke bemanningen ved sykehjemmene og redusere prisen pr. sykehjemsplass slik at bydelene får råd til å kjøpe flere plasser.

Partiet vil også bygge flere sykehjemsplasser og starte rehabilitering av Oppsal sykehjem. Også skolene skal få mer penger til oppussing.

Innenfor sosialsektoren ønsker partiet å nulle ut de foreslåtte kuttene til frivillige tiltak som Frelsesarméen Jobben, Fontenehuset Øst og Maritakaféen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hege Elin inne ved disken på Maritakafeen

Maritakaféen er reddet dersom Frp får det som de vil.

Foto: Henriette Mordt / NRK

På idrettssiden har Fremskrittspartiet en lang liste med anlegg de ønsker å bevilge penger til. De største er disse:

 • Åsland skytebane.
 • Voldsløkka landhockey-/kunstisbane.
 • Ro- og padlebane Bestumkilen.
 • Mudring av Bogstadvannet (robane).
 • Lamberseter flerbrukshall.
 • Manglerud og Stovner bad.
 • Cricketanlegg etter forprosjektering.
 • Flere kunstgressbaner.

Selger for milliarder

I sitt alternativ har Frp både penger til påplusninger og til å betale langt mer gjeld enn det byrådet legger opp til. De pengene skaffer partiet til veie gjennom en lang kuttliste og ved et storstilt salg av kommunal eiendom. Frp vil blant annet:

 • Halvere pengebruken til nytt Munch-museum og Deichmanske hovedbibliotek.
 • Fjerne tilskuddet til Oslo Nye Teater og flere kulturtiltak.
 • Legge ned Popsenteret i Schous Kulturbryggeri.
 • Selge kommunens aksjer i Hafslund og inntil 25% i E-CO Energi.
 • Selge halvparten av leilighetene som ble kjøpt gjennom OBOS-avtalen.
 • Selge ytterligere 25 kommunale barnehager til private.
 • Kutte 140 millioner kroner i tilskuddet til Ruter.

– Det kan dekkes ved å kutte en del avganger på dagtid; ikke i rushtiden, men når folk uansett er på jobb. Dessuten vil vi øke månedskortprisen på arbeidsreiser noe, ikke for pensjonister, barn, ungdom og studenter.

– Man har økt prisen dramatisk gjennom bompengene for de som er tvunget til å kjøre bil. Da synes vi at de som mottar støtte gjennom subsidierte månedskort også kan betale litt mer av kostnadene, sier Carl I. Hagen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

T-banen

Frp mener at det godt kan bli dyrere å ta t-banen på jobb.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Ingen flere flyktninger

Fremskrittspartiet krever også at Oslo ikke tar imot en eneste ny flyktning i 2015.

– Byrådet vil ta imot 520. Vi mener at vi må ta oss integreringen av de som allerede er her langt bedre før vi tar imot flere, sier Hagen.

Gjenkjennelig Frp-politikk

James Stove Lorentzen

James Stove Lorentzen (H) får hovedansvaret for å lose Oslo-budsjettet i havn.

Foto: Høyre

Hovedansvaret for å lose budsjettforhandlingene i havn får James Stove Lorentzen (H), som leder bystyrets finanskomité. Han vil ikke kommentere enkeltkrav i Frps alternative budsjett.

– Vi har en avtale som gjelder for hele perioden der det står at de fire borgerlige partiene skal prøve å bli enige om budsjettet. Det skal vi prøve å bli i år også.

– Fremskrittspartet kommer med et godt gjennomarbeidet opplegg som i og for seg inneholder gjenkjennelig Frp-politikk. Det er alltid noen vanskelige saker og noen enkle saker. Nå skal vi gå inn i en diskusjon med Fremskrittspartiet, og så tar vi de sakene der, sier James Stove Lorentzen.