NRK Meny
Normal

– Det er galskap

Byrådet prøvestenger ring 2 på Tøyen. Fremskrittspartiet mener det er galskap å stenge en av Oslos hovedveier.

Finnmarksgata lyskryss

FULL STOPP: Det er biltrafikken på Ring 2 ved Tøyen byrådet vil ha en slutt på.

Foto: Olav Juven / NRK

Carl I. Hagen

OPPRØRT: Carl I Hagen (Frp) mener det er uansvarlig av byrådet å stenge gaten uten å konsekvensutrede først.

Foto: Johannessen, Sara / Scanpix

Guri Melby

STOPPER TRAFIKKEN: Samferdselsbyråd Guri Melby (V) mener man ikke trenger å utrede før man stenger Finnmarksgata midlertidig for biltrafikk.

Foto: Eirin Eikås / NRK
– Jeg synes det er galskap. Det er helt uansvarlig og helt uakseptabelt, sier Carl I Hagen (Frp).

Han er opprørt over at byrådet skal prøvestenge Finnmarksgata på Tøyen, mellom Økernveien og Sofienberggata, uten å ha undersøkt hva slags konsekvenser det har for trafikken.

Mener byrådet har panikk

– Og byrådet sa selv i fjor høst at de skulle ha en konsekvensutredning før det kom på tale å stenge Finnmarksgata. De må ha panikk av en eller annen grunn. Antakelig for å redde Lambda, sier Hagen.

Det Hagen sikter til er Munch-avtalen som ble inngått mellom byrådet og SV i fjor. I avtalen aksepterte SV at museet blir flyttet fra Tøyen til Bjørvika mot at byrådspartiene garanterte et områdeløft på Tøyen som plaster på såret.

Det skal blant annet lages et sammenhengende grøntområde fra Tøyenparken i øst til dagens Munchmuseum og Botanisk hage. Det betyr at Finnmarksgata, som deler området i to, må vekk.

I fjor høst sa byrådet at en stengning først vil skje når de trafikale konsekvensene for andre gater i området er analysert. Fra rundt 1. juni og i inntil seks måneder stenges gata likevel, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby fra Venstre.

Mener man ikke trenger å utrede først

– Dersom man skal gjennomføre en permanent stengning av gaten er det nødvendig med grundige trafikkanalyser. Men dette er et prøveprosjekt som kun skal foregå i noen få måneder. Vi kan se på dette som en del av det faglige grunnlaget som vi skaffer oss for å vurdere om gaten skal stenges for biltrafikk permanent eller ikke, sier Melby.

– Dette er en gjennomfartsåre som ligger på Ring 2. Vil ikke dette føre til trafikkaos?

– Man kan velge å utrede og analysere grundig før man gjennomfører tiltak eller man kan velge å gjennomføre prøveprosjekt for å se hva slags effekt det har. I dette tilfellet har vi valgt å gjennomføre et prøveprosjekt som vil overvåkes og følges grundig.

Byråden tror også at sommeren er den beste tiden av året å gjennomføre prøveprosjektet.

– Vi har valgt å gjøre det på en tid av året når det sannsynligvis er minst trafikk og den negative effekten vil være aller minst, mens den positive effekten ved å få et grønt trekk vil være størst.

Og busser og utrykningskjøretøy skal kunne kjøre Finnmarksgata også når den er stengt.

Flere advarer

Vedtaket om stengning fattes av byrådet torsdag, tross sterke advarsler fra de berørte bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka og fra Bymiljøetaten.

Kommunens egen fagetat på trafikk mener at det er uheldig å stenge Finnmarksgata uten å vite hvor bilene vil gjøre av seg. Etaten frykter mer trafikk i Sars gate, Jens Bjelkes gate, Økernveien, Sørligata, Hagegata og Åkebergveien og i alle boliggater i en gitt radius.

Arbeiderpartiets synes det er rart å love en trafikkanalyse og så gå vekk fra løftet. Carl I. Hagen går lenger.

– Jeg tror det blir trafikkaos.