Fritt-talende mot diktaturer

Oslo Freedom Forum har under tittelen "Defeating Dictators" samlet fritt-talende og opprørske ildsjeler til konferanse i Oslo. Konferansen har sesjoner kl. 930, kl 1145, kl 1430 og prisutdeling kl 1600.

Oslo Freedom Forum