NRK Meny
Normal

Forurenset tjern med sprengninger

– Svært alvorlig, sier Fylkesmannen. Utslipp fra anlegget for Follobanen kan gjøre Gjersrudtjernet kraftig forurenset av ammoniakk og giftproduserende blågrønnalger.

Gjersrudtjernet på Klemetrud

Forurensning fra Åsland-anlegget kan utvikle ammoniakk og giftproduserende blågrønnalger i Gjersrudtjernet.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Det var Oslo kommune som oppdaget at noe var galt fatt da de sjekket Gjersrudtjernet på Klemetsrud for lekkasjer fra avløpsnettet.

Prøvene fra tjernet helt sør mot Akershus-grensa viste fem ganger så mye nitrogen som normalt. I tillegg var vannet basisk, det motsatte av surt, med en altfor høy pH-verdi.

Høy pH og mye nitrogen kan føre til at det utvikles ammoniakk og dessuten gi en oppblomstring av giftproduserende blågrønnalger, slår Fylkesmannen fast. De mener forurensningen er svært alvorlig og har bedt Jernbaneverket, som er ansvarlig for området, rydde opp.

Follobanens anlegg på Åsland

Store mengder sprengstein fra Follobanens anlegg på Åsland er årsak til forurensningen.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Fra ille til verre

Årsaken til forurensningen er avrenning fra anleggsområdet på Åsland, like sør for Gjersrudtjernet. Anlegget er hovedbase for byggingen av den nye Follobanen.

Store mengder sprengstein er deponert på området, og det er herfra nitrogenforbindelsene er vasket ut – spesielt nitritt og ammonium – slik at stoffene har forurenset både bekkene på nedsiden og deretter Gjersrudtjernet. Dermed har vannet i tjernet gått fra "dårlig" til "svært dårlig".

Ett problem med forurensningen er at den ikke bindes i bakken. Hvis den først vaskes ut, vil den ende i bekker og vann.

Krevde tiltak

Dette er svært alvorlig, mener fylkesmiljøvernsjef Anne Mari Vikla. – Follobanen skulle ikke forringe vannkvaliteten, men nå ser vi at de har brutt med tillatelsen de har fått.

I midten av september reagerte fylkesmannen overfor Jernbaneverket og etterlyste flere tiltak. De fikk én måneds frist.

  • Bunnfellingsbasseng for å fange opp slagg fra sprengsteinen
  • Infiltrasjonsanlegg for å spre slagget ut i bakken
  • Vasking av sprengsteinen og oppsamling av vannet
  • Tildekking av deponi for å hindre utvasking

– Bedre allerede

Jernbaneverket beklager skadene og sier de allerede har gjort mye av det Fylkesmannen etterlyste.

De siste prøvene viser at nitrogenverdiene er på vei ned, sier Anne Kathrine Kalager. Hun er prosjektleder i Follobaneprosjektet i Jernbaneverket. Siden september har de både vasket nye steinmasser og dekket til mye av de gamle massene så minst mulig nitrogen skal vaskes ut.

– Vi har også vurdert både infiltrasjon og bruk av biologiske filtre, men dette har vi ikke ledig plass til sier Kalager og legger til: – Når vi nå nesten er ferdige med å sprenge og så skal bore selve hovedtunnelene, slipper vi mer av dette problemet.

Om dette er nok til å redde tjernet på nedsiden av Klemetrud kirke, er likevel usikkert.

Pilen peker i riktig retning. Nå må vi bare følge det beste og håpe at situasjonen er blitt bedre til utpå våren, sier fylkesmiljøvernsjefen.

Les også: