Forurenser som 400 trailere

Hver dag spyr ferger og skip ut eksos i Oslo for å lage strøm når de ligger til kai. Båtene forurenser like mye som opptil 400 trailere.

Cruiseskip
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Nå vil Naturvernforbundet at Oslo havn skal  levere strøm til disse båtene.

Nabo til Color Lines ferger ved Hjortneskaia på Filipstad, Thor Andre Fusdahl, synes det er lite hyggelig med eksos og støy fra båtene når de ligger til kai.

- Du ser at det blir alltid liggende skitt på vinduskarmer og på alle mulige steder. Det øker mistrivselen i området, som ellers er et veldig fint område. Jeg synes det er urimelig at dette skal kunne plage naboene i så stor grad som det faktisk gjør, sier han.

Bruker hjelpemotorer

For større skip og båter som ligger til kai i Oslo må nemlig skaffe seg strøm på en eller annen måte. Hvis de ikke kan få levert denne strømmen fra land, må de lage den selv ved å bruke hjelpemotorer.

Leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, reagerer på at det ikke finnes andre alternativer for skipene som ligger til kai i Oslo. For denne forurensningen kan skape problemer for mange.

- Det her er i stor grad lokal luftforurensing, som er et alvorlig problem i Oslo. Blir det mye cruisetrafikk samlet, kan det gi plager for eldre og barn og folk som er utsatt fra astma og allergi, sier han.

Store utslipp

I 2004 konstaterte Oslo kommune og Statens vegvesen i en rapport at 10 % av forurensningen i Filipstadområdet langs E18 kommer fra skip.

Ifølge forskningsinstituttet Marintek vil et gjennomsnittlig cruiseskip slippe ut like mye skadelige NOx-gasser som mellom 100 og 400 trailere i timen.

I dag kan ikke skip få levert strøm fra kaiene i Oslo, men nå krever Naturvernforbundet at Oslo kommune skal tilby dette.

Fornybare kilder

- Oslo havn må legge til rette for at cruisetrafikken kan koble seg til strømnettet på land når de ligger til kai. Vi oppfordrer også cruisetrafikken til å bruke fornybare oppvarmningskilder når de ligger til land, for eksempel varmepumper, sier Haltbrekken.

I dag er ikke tilbudet til skipene godt nok, mener han.

- Det er ikke godt nok tilrettelagt i dag. Vi ser det er store utslipp av nitrogenoksider, og cruisenæringen klager over den nye NOx-avgiften. Det viser bare at de har store utslipp som vi må gjøre noe med.

Vurderer mulighetene

Havnevesenet ser nå på mulighetene for landstrøm i Oslo, men ingen har ennå blitt enige om hvilke elektriske standarder man skal bruke for å koble strømledningene mellom skip og kai. Havnevesenet har heller ikke noen myndighet til å pålegge skip på besøk å bruke landstrøm.

Prosjektleder Torill Jørgensen i Havnevesenet sier de legger kabler i tilfelle dette blir noe av.

- Vi tilrettelegger og legger føringsveier frem til kaier som etableres nå. Hvis man ønsker å gå for alternativer, er det enkelt å få lagt strøm frem. I tillegg er det løpende kontakt med Hafslund sånn at man får dimensjonert for landstrømtilføring i fremtiden. Det er et arbeid vi må ta trinn for trinn, og vi mener vi er godt i gang med å se på dette, sier hun.