Fortsatt varetekt for terrorsiktede

De to terrorsiktede som Oslo tingrett ville løslate, blir allikevel varetektsfengslet videre.

John Christian Elden, Petar Sekulic og Johnny Veum
Foto: Morten Holm, Holm, Morten

Borgarting lagmannsrett opprettholder varetektsfengslingen for to som er terrorsiktet i den såkalte synagogesaken, etter at Oslo tingrett for noen dager siden kom til at de måtte løslates.

Den ene er en 28-åring mann som tingretten i en kjennelse mandag mente måtte løslates. Den andre er en 26-årig mann av norsk opprinnelse, som tingretten lørdag ga den samme kjennelsen.

Begge ble kjent løslatt med oppsettende virkning, hvilket betyr at de måtte sitte fengslet til lagmannsretten hadde behandlet påtalemyndighetens påkjæring av tingrettens beslutning om å løslate dem.

- Kan påvirke vitner 

I sin begrunnelse for å holde de to terrorsiktede fortsatt varetektsfengslet, sier Borgarting lagmannsrett at det er skjellig grunn til mistanke, og at de vil ha mulighet til å påvirke medinvolverte i saken og vitner og forspille bevis.

Retten er etter en helhetsvurdering kommer til at det ikke vil være noe uforholdsmessig inngrep med fortsatt fengsling av de to.

Lagmannsretten viser til at de to er siktet for meget alvorlige forhold og at de øvrige fengslingsvilkår er til stede.

Ferdig etterforsket i februar

De to siktede får forlenget brev- og besøkskontrollen mens de fortsetter sin varetektsfengsling.

Den 26 år gamle mannen er fengslet fram til 9. februar, og 28-åringen skal sitte fram til 12. februar.

Påtalemyndigheten har opplyst til retten at saken kan ventes ferdig etterforsket i løpet av februar dette året.

Oslo tingrett besluttet sist lørdag at den antatte hovedmannen i saken (29) blir sittende i fire nye uker i varetekt.

Ikke styrkede bevis

Oslo tingrett mente den 28 år gamle norskpakistaneren burde løslates fra varetekt fordi sannsynlighetsovervekten for at det foreligger skjellig grunn til mistanke ikke er stor, samtidig som etterforskningen så langt, til tross for at den er i ferd med å nærme seg en avslutning, ikke har frembrakt mange og sterke bevis utover særlig samtalen 8. august 2006.

I forbindelse med fengslingsmøtet mandag sa aktor i fengslingssaken, politiadvokat Thomas Blom i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), at det er fare for ødeleggelse av bevis dersom 28-åringen blir løslatt.

- Fengslet lenge nok 

- Den 28 år gamle mannen har nå vært varetektsfengslet i fire måneder. Det er mer enn lenge nok, mener mannens forsvarer Petar Seculic.

Seculic viser også til at 28-åringen i tidligere fengslingskjennelser er blitt plassert i laveste sjikt av mistanke og legger til at det ikke er kommet fram noe vesentlig nytt i etterforskningen.

- Både tiden som er gått og mistankegrunnlaget, tilsier derfor løslatelse, konkluderer Seculic.

Før jul ble en fjerde terrorsiktet mann løslatt fra varetekt. Den 28 år gamle norsk-tyrkeren ble løslatt som følge av manglende bevis, men er ennå ikke sjekket ut av saken. Han er bare siktet for skuddene mot ambassaden, ikke for planlegging av terrorhandlinger.