Fortsatt fastlåst om E18

Partene i Oslopakke 3-forhandlingene står fortsatt langt fra hverandre i spørsmålet om ny E18 gjennom Bærum. I dag endte nok et forhandlingsmøte uten resultat. Ifølge Høyres Eirik Lae Solberg er det en reell mulighet for at man ikke greier å bli en enige om pakken som skal finansiere veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.